Fredsøvelse før FN-dagen

Til grupper og enkeltpersoner, der arbejder for fredelig konfliktforebyggelse og konfliktløsning i Europa.

Helga Kvaale Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
Sæt freden på dagsordenen lørdag den 23. oktober, dagen før FN-dag.
 
Undertegnede repræsenterer deltagerne på European Futures Congress, 2.-4. juli i Prag, med 174 deltagere fra ca. 18 lande.
Deltagerne ønskede at tilskynde hinanden og andre grupper i Europa til at organisere nationale som lokale folkelige tilkendegivelser af ønsket om større bestræbelser for at løse regionale kulturelle, etniske og politiske konflikter uden brug af våben. Ønsket er at vise vejen op til FN-dagen i oktober l999.
Hvad er det for fremtidsperspektiver, vi fortsat udvikler, hvis konflikter stadig for lov at udvikle sig i Europa som andre steder for sluttelig at blive løst ved hjælp af trusler og våben? Vi må standse optrapningen af mili tære konflikter. Verden har andre midler ikke blot til at forhindre som løse konflikter, men også til at ændre holdninger til fred og udvikling, deltagelse og demokratiske perspektiver.
Et redskab hertil er FN med dets særorganisationer og sikkerhedsråd.
FN repræsenterer alle verdens anerkendte lande og har ikke selv et militær, men kan lede en militær politistyrke.
FNs og OSCEs styrke er forhandlingens vej.
Vi håber I vil kontakte andre for samarbejde om tilkendegivelserne. Det er ikke vort formål at foreslå et program, end ikke at udfærdige evt. paroler at samles om, kun at udtrykke en overbevisning om, at folk i Europa har en anden holdning til måden at udvikle sameksistens på end de dominerende politiske lederes.
Vi ønsker at påpege demokratiernes krise her og et folkeligt krav om umiddelbar forandring. Vor gruppe forsøger at stable et program på benene på et torv i centrum af København med taler, musik/sang og performanceteater.
Informer os venligst om andre fredsaktiviteter omkring FN-dagen, der udtrykker samme perspektiv, så vi kan samle materiale til en rapport til jer til offentliggørelse.
Peter Henning - Helga Kvaale - Jørgen Manniche - André Nordlys Thomsen - Jesper Morville - Dorte Valentin (fredsaktivister og deltagere på European Futures Congress).
Kontakt: Helga Kvaale på 4919 0330 eller helga110@hotmail.com, samt Jørgen Manniche på 4920 1116.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand