Flygtningepræster og feltpræster

Sognepræst Leif Bork Hansen, Lyngby skal atter i retten.

Af Henning Sørensen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
Sognepræst Leif Bork Hansen, Lyngby skal atter i retten. Denne gang anklaget for at samle penge ind til flygtninge under jorden, som han før er blevet idømt 20 dages betinget hæfte samt en advarsel fra kirkeministeriet for at støtte.
Bliver han dømt denne gang, vil det sandsynligvis medføre afsked som folkekirkepræst. Leif Bork Hansen skal nu nok klare sig på anden måde, og han er næppe uvidende om, at de præster der op gennem historien er gået eller blevet gået af teologiske/ideologiske grunde ikke har være de dårligste.
"Med lov skal man land bygge", skrev kong Valdemar i Jyske lov i 1241. "Med lov skal man lov ændre", tilføjede den radikale politikere Ove Rode små 700 år senere.
Dette sidste har Enhedslistens retspolitiske ordfører, folketingsmand Søren Søndergaard luftet muligheden for i den konkrete sag. Vi får se. Et er hvad retten dømmer, og måske nødvendigvis må dømme et menneske for og til.
Noget andet er hvordan den enkelte i sit hjerte bedømmer den dømte, og for min bevidsthed, er Leif Bork Hansen hævet lysår over de præster, der som feltpræster lader sig spænde foran militarismens vogn. Den militarisme, der er en af forudsætningerne for alverdens flygtningestrømme.
Havde jeg i "mit" sogn ikke anden mulighed for kirkelig betjening end af en feltpræst, da ville jeg uden tøven løse sognebånd til en anden præst på egnen uden militær tilknytning.
Ikke nødvendigvis til en pacifist, sådanne er desværre i vor tid omtrent lige så sjældne blandt folkekirkens præster som organiserede afholdsfolk.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand