FE-rapport på kant med sandheden

Forsvarets Efterretningstjenste interesserede sig for Militærnægterforeningen i hvert fald frem til 1989.

Af Øjvind Vilsholm Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
I følge vicegeneralauditør Niels Christensens rapport om Forsvarets Efterretningstjenste har FE-chefer og ansatte samstemmende forklaret, at militærnægtere ikke interesserede FE.
Men Militærnægterforeningen (MNF) er i besiddelse af en konkret sag fra 1989, hvor FE igen interesserer sig for foreningen.
"Rapporten dækker kun perioden 1970-78, så det kan det godt være, at FE ikke har interesseret sig for MNF i de år, men jeg må indrømme, at jeg har min tvivl", siger Øjvind Vilsholm fra MNFs bestyrelse. "Når FE i 1989 interesserer sig for vores arbejde i en ganske banal sag på Viborg Kaserne, så synes jeg, der er svært at tro på, at de ikke skulle have interesseret sig i vores arbejde i den mellemliggende periode – og for den sags skyld helt frem til i dag".
Sagen drejer sig om to tilfælde på Viborg Kaserne, hvor MNF har hjulpet værnepligtige med at blive overført til militærnægtertjeneste. FE ser derfor anledning til at gøre sig et notat om foreningen: "Efter at der gennem længere tid har være forholdsvis stille på militærnægterfronten, kan det konstateres, at der er ved at komme en vis aktivitet." FE indhenter oplysninger om MNF hos en af deres agenter eller måske hos PET. I notatet hedder det endvidere: "... (overstreget) er bekendt med den i bilag 1 omtalte forening. Man udtaler, at det nærmest er et servicekontor for venstreorienterede aktivister." MNF har forsøgt at få at vide, hvem der har udtalt sig om foreningen, men det vil FE ikke oplyse. Ifølge dem selv fordi "en sådan udlevering kunne indebære, at de personer oplysningerne stammer fra kunne blive konfronteret med oplysningerne fra den personkreds, de angik." FE skriver desuden: "at man ved at offentliggøre sine kilder kunne komme i en situation, hvor det kunne blive overordentligt vanskeligt at få informationer i lignende tilfælde".
Militærnægterforeningen mener, at tiden nu må være inde til at komme til bunds i FE og de øvrige efterretningstjenesters virke.
Øjvind Vilsholm siger: "Vi har brug for en forklaring fra Forsvarsministeren på, om det stadig er almindelig praksis at oprette sagsmapper på lovlige foreninger. Ikke bare MNF, men også andre fredsforeninger og politiske organisationer i det hele taget. FE skal ikke have lov til at være en stat i staten, der har sine egne love og moralværdier.
Lad os dog få indraget FE i den undersøgelse, som Folketingen har besluttet, der skal laves om PETs virke!" slutter Øjvind Vilsholm.
Militærnægterforeningen 18/8-1999.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand