Støt militærnægterne

Åbent brev til den danske regering: Det er sund fornuft at støtte dem, der ikke vil deltage i krigen.

Af Finn Held Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
Desertører og militærnægtere opnår ret til beskyttelse mod forfølgelse, hvis de militære aktioner, som de ikke ønsker at blive forbundet med, er blevet fordømt af det internationale samfund som værende i strid med grundlæggende regler for human opførsel.
Det fremgår udtrykkeligt af pkt. 171 i FNs Flygtningehøjkommissariats håndbog, udgaven fra 1988.
I perioden 1993 til 1996 var jeg aktiv i Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien. Et af mange argumenter byggede på denne paragraf i Flygtningehøjkommissariatets håndbog.
Vi fik aldrig noget officielt svar på, hvorfor Danmark ikke mente sig forpligtet af bogstav og ånd i denne paragraf.
Tidspunktet må nu være inde til, at statsministeren eller indenrigsministeren giver os en redegørelse for, hvordan Regeringen tolker og forstår bogstav og ånd i pkt. 171 og vurderer de dermed følgende juridiske og etiske forpligtelser.
Når den danske stat vil udvise desertører/ militærnægtere, sker det med baggrund i folkerettens accept af en lovlig regerings ret til at have et militært forsvar og til at anvende værnepligt som grundlag for udskrivning af soldater hertil.
Straf for at flygte fra militærtjeneste eller lovlig krigstjeneste betragtes derfor ikke som forfølgelse, så længe straffen ikke går langt ud over, hvad man ville anvende som straf i Danmark for en tilsvarende forseelse.
Udviklingen har for længst har overhalet denne forståelse som den eneste mulige.
Hovedindholdet i Vedtægten for Nürnbergdomstolen var, "at personer har internationale forpligtelser, som går foran den lydighedspligt, den enkelte stat pålægger dem".
En værnepligtig eller en indkaldt soldat kan således risikere at skulle støtte militære aktioner, som han må finde i strid med moralen (jævnfør Nürnbergdommen herom i afsnittet om domstolens vedtægt), i strid med folkeretten eller med "internationale forpligtelse, som går foran den lydighedspligt, staten har pålagt ham".
Jeg kan ikke se andet, end at pkt.
171 i Flygtningehøjkommissariatets håndbog netop har taget højde for denne situation, og at Danmark løber fra sit ansvar ved ikke at respektere bestemmelsen som en uangribelig konsekvens af Nürnbergdomstolens principper og af den senere udvikling inden for international ret.
Jeg ved ikke, hvad der rent folkeretligt skal til, for at man i Danmark vil vurdere militære aktioner som fordømt af det internationale samfund. Danmarks faktiske adfærd i forhold til Jugoslavien burde vel være tilstrækkeligt for asylmyndighederne.
Dertil kommer, at Den internationale Krigsforbryderdomstol har offentliggjort et anklageskrift mod Slobodan Milosovic, der som øverstkommanderende for den jugoslaviske hær gøres ansvarlig for en række forbrydelser begået af enheder fra den jugoslaviske hær.
Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien - 4/9-1999.

"... Bliv i Kosovo og det bliver jeres sikre død eller forlad jeres enhed og militære udstyr og flygt fra Kosovo, så hurtigt i kan ..."
Dette "opråb til den jugoslaviske hærs styrker" blev kastet ned fra fly til de jugoslaviske soldater i Kosovo uder krigen.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand