Desertører har ret til beskyttelse

Den danske stat vil sende desertører og militærnægtere fra Jugoslavien retur til en hær, vi samtidig fordømmer som forbryderisk.

Aldrig Mere Krig, Militærnægterforeningen og Kvindeligaen - 1999 Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
På det seneste er debatten om serbiske flygtninge blusset op. Én gruppe af serbiske flygtninge er flygtninge fra Østslavonien, et område i Kroatien.
Disse flygtninge, heriblandt serbiske militærnægtere, skal have en individuel bedømmelse af deres asyl-ansøgninger.
En bedømmelse, hvor deres egne oplysninger opvejes med andres. Her bør deres militærnægterstatus have særlig vægt.
FNs Menneskerettighedskommission har anerkendt militærnægtelse som en menneskeret.
Militærnægtere, der bliver udsat for straf i forbindelse med deres militærnægtelse, bliver simpelthen krænket på deres menneskerettigheder.
På den baggrund bør Danmark, der har tilsluttet sig FNs menneskerettighedserklæring, støtte flygtede militærnægtere, hvis de bliver udsat for en i forhold til dansk lov uforholdsmæssig streng straf - uanset hvor de kommer fra.
En anden gruppe er de serbiske militærnægtere fra Jugoslavien.
Disse militærnægtere er blevet opfordret af NATO, EU-parlamentsmedlemmer m.fl. til at desertere. Nogle af nægterne har givet NATO vigtige informationer.
Disse nægtere risikerer nu i forhold til dansk lov at få en uforholdsmæssig streng straf, hvis de vender tilbage til Jugoslavien.
Men det drejer sig jo om unge mænd, der har nægtet at deltage i, hvad Vesten har kaldt krigsforbrydelser.
Vesten og Danmark har derfor en forpligtelse til at gøre en aktiv indsats for at give ophold til dem - især hvis de søger om det.
Værnepligtige, som er flygtet fra den jugoslaviske hær, har ret til asyl iflg. punkt 171 i "Handbook on procedures and criteria for determining refugee status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees": "Where (...) the type of military action, with which an individual does not wish to be associated, is condemned by the international community as contrary to basic rules of human conduct, punishment for desertion or draft-evasion could, in the light of all other requirements of the definition, in it self be regarded as persecution." Danmarks deltagelse i krigen mod Jugoslavien, Den internationale domstols anklage mod præsident Slobodan Milosevic og præsident Milan Milutinovic med flere for forbrydelser mod menneskeheden og krænkelser af krigens regler og love, såvel som domstolens påvisning af de forbrydelser, som de jugoslaviske styrker har udført under Milosevic' overordnede og ansvarlige ledelse, må være tilstrækkeligt for myndighederne til at vurdere karakteren af de militære aktioner, som desertørerne har nægtet at bidrage til.
Aldrig Mere Krig, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Militærnægterforeningen vil hermed gøre opmærksom på Danmarks internationale forpligtelser i forbindelse med overholdelse af FNs menneskerettighedserklæring.
Regeringen opfordres til at sørge for, at der hos asylmyndighederne -hverken i Danmark eller i andre lande, som modtager flygtede desertører - hersker nogen som helst tvivl eller usikkerhed om flygtede desertørers og militærnægteres internationale rettigheder.
København den 17/8-1999 Aldrig Mere Krig - Militærnægterforeningen - Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand