Kvinder i Sort

En stille protest i København

Af Annelise Ebbe Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade

Mens NATO bombede Jugoslavien, gik kvinder fra forskellige fredsorganisationer sammen om at lave to Kvinder i Sortdemonstrationer i København.

To gange i juni måned aktionerede KVINDER I SORT på Kultorvet i København. Aktionerne var et samarbejde mellem Aldrig Mere Krig, Kvinder for fred, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Militærnægterforeningen, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed og enkeltpersoner imod voldelig konfliktløsning.
KVINDER I SORT i Danmark er startet af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, som er inspireret af KVINDER I SORT i Beograd.
Her har en gruppe kvinder siden 1991 demonstreret en gang om ugen mod krig og undertrykkelse.Idéen om en fredelig, tavs demonstration opstod i Israel hvor palæstinensiske og israelske kvinder sammen demonstrerede for en fredelig løsning af konflikten mellem Israel og Palæstina. Overalt i verden er der nu grupper af KVINDER I SORT.

KVINDER I SORT
søger aktivister til fremtidige aktioner.


Har du gode ideer til manifestationer eller bare lyst til at være med?

Henvendelse til Annelise Ebbe, Emdrup Kærvej 4, 2400 København NV, tlf: 39 69 67 75 eller Majken Jul Sørensen, Dyssevænget 14A, 2700 Brønshøj, tlf: 3617 7087.

Løbeseddelen lød:

DET GÆLDER JUGOSLAVIEN STOP KRIGEN VOLD LØSER IKKE KONFLIKTER KVINDER I SORT er en tavs manifestation, et tavst råb, der skal gøre opmærksom på, at vi ikke længere har lov til at lade, som om det, der foregår i Kosova/o og Serbien, ikke også er vores ansvar.
KVINDER I SORT fordømmer NATOs bombeangreb mod Jugoslavien, fordi enhver bombe forværrer situationen, bryder med international ret og er med til et skabe en humanitær, økologisk og økonomisk katastrofe.
Bomberne har styrket de nationalistiske kræfter i både Serbien og Kosova/ o, de har stort set bragt den de- mokratiske, kritiske opposition og de uafhængige medier til tavshed og har vanskeliggjort om ikke umuliggjort en varig fred og forsoning.
En landkrig vil blot forværre situationen.
Danmark er som medlem af NATO og som aktiv deltager i krigen medansvarlig for den katastrofale udvikling.
KVINDER I SORT gør opmærksom på, at krig fremkalder menneskelige lidelser og tragedier hos alle implicerede parter. De hårdest ramte er i denne krig som i alle andre de civile.
KVINDER I SORT i Danmark er startet af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, som er inspireret af KVINDER I SORT i Beograd, der siden oktober 1991 har demonstreret en gang om ugen mod krig og undertrykkelse.
Overalt i verden er der tilsvarende grupper. Idéen om en fredelig, tavs demonstration opstod i Israel, hvor palæstinensiske og israelske kvinder sammen demonstrerede for en fredelig løsning af konflikten mellem Israel og Palæstina. Overalt i verden er der nu grupper af KVINDER I SORT.
KVINDER I SORT fortsætter vores ikke voldelige modstand mod alle former for etnisk homogenisering og militære strukturer.
KVINDER I SORT i Danmark er nu et fælles projekt mellem kvinder i:
Aldrig Mere Krig - Kvinder for fred Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - Militærnægterforeningen - Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed - og enkeltpersoner, der er imod voldelige løsninger på konflikter.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand