Årsmøde i UNICEF

Den 26. maj 1999 var der årsmøde i den danske afdeling af FNs Børneorganisation.

Af Inger Nyegaard Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade
På dagsordenen stod: Optagelse af nye organisationsmedlemmer. Under dette punkt blev Petrihjælpen optaget.
Petrihjælpen er en katolsk hjælpeorganisation, der hjælper gadebørn.
Derefter aflagde formanden beretning, som senere blev godkendt. Beretningen havde mange interessante elementer:
I 1998 har UNICEF været genstand for en uafhængig konsulentundersøgelse af, hvordan man kan øge salget af kort og andre produkter.
En tilsvarende undersøgelse er blevet foretaget i Norge, Sverige og Finland.
Konklusionerne er, at UNICEF har gode muligheder for at tjene flere penge.
Det frivillige arbejde er meget værdsat og helt uundværligt.
Der er nu otte lokalafdelinger, der medvirker til at udbrede kendskabet til UNICEF.
I 1998 var Vejle “UNICEFby”. Det var en stor succes, både på grund af udbredelsen af kendskabet til UNICEF og indsamlingen af penge. Der blev samlet 540.000 kr. Der er ikke udnævnt nogen by for 1999, men flere byer har meldt sig til år 2000 og 2001.
Kontaktnetværket er blevet udviklet og i juni måned oprettes en hjemmeside.
I 1998 afløstes Ole Sørensen som formand af børnepsykolog Ole Kyed.
Hans første opgave var at sammensætte et nyt præsidium, der skal bistå bestyrelsen med at udbrede kendskabet til UNICEFs arbejde og tjene penge til UNICEF.
Syv kendte mennesker har sagt ja til at indtræde i præsidiet. Det drejer sig om: Michael AhlefeldtLaurvigBille, Poul Andreassen, Morten Grunwald, Georg Poulsen, LiseLotte Rebel, AnneMarie Vessel Schlüter og Knud Sørensen.
Det konkrete arbejde Man samarbejder med Red Barnet i Kosovo, da UNICEF ikke er placeret der, men er repræsenteret gennem UNHCR.
Efter orkanen Mich har man besøgt Honduras.
I Nepal har man i samarbejde med Red Barnet startet udviklingshjælp, især til unidervisning, idet der ikke er tradition for uddannelse i landet.
Sammen med Danida startes et projekt i Vietnam.
I samarbejde med socialministeriet vil der i november 1999 blive et afholdt et nordisk børneseminar.
Hvorfor UNICEF?
André Roberfroid, der er leder af UNICEFs regionalkontor i Geneve, deltog i mødet. Han talte om, hvad der får folk til at arbejde for UNICEF.
Nogle har det som profession, andre arbejder som frivillige. I UNICEF arbejder vi som aktivister. Vi kæmper fra alle lande sammen for at bygge en verden, hvor børn har ret.
Økonomien Derefter gik man over til fremlæggelse af regnskabet, der var godkendt af bestyrelsen Der var et lille fald i salg af kort på 417.000 kr., men fremgang i indsamlede midler på ca.
800.000 kr. Fra tipsmidlerne havde man modtaget 460.000 kr. til driften.
Regnskabet blev godkendt.
Udenrigsministeriets repræsentant gav en kort redegørelse. UNICEF har fået 200 mio. kr. i udviklingsbistand i 1998. Til andre formål er givet 50 mio., 30 mio. til nødhjælpsindsats, 2,8 mio. til nødhjælp efter Mich, 2,8 mio.
til børneernæring i Somalia og 6 mio.
til udsendelse af unge danskere. De kan bringe danske synspunkter frem.
ll mio. er givet til forsyningscentre.
Danmark er medlem af UNICEFs bestyrelse.
Der afholdes møde en gang om året. Det er et bilateral foretagende, hvor der forhandles direkte med UNICEF. I år var det om en børneagenda for det 2l. århundrede. Om konsekvenserne af globaliseringen for børn og unge. 40 mio. børn vil have mistet en af deres forældre, hvilket der må tages højde for. Man har et godt samarbejde med UNESCO og WHO.
Efter indstilling fra bestyrelsen vedtoges det at ændre regnskabsåret, således at det følger kalenderåret.
Nye aktiviteter Af planlagte aktiviteter blev nævnt:
· Udvidet nordisk regionalt samarbejde
· udfasning af Ghanaprojektet
· nyt projekt i Vietnam en mulighed (penge fra Danida) også som information
· den årlige march
· 10. juni er der indsamling med raslebøsser
· man er repræsenteret ved Langelandsfestivalen
· UNICEF på internettet og ny hjemmeside
· ny film: Citizen 2000 i samarbejde med DR
· udstilling i Nationalmuseet i anledning af 10året for børnekonventionen (fra 30. oktober til 24. november)
· det tidligere nævnte børneseminar på LOskolen 12.14. november
· et standup comedy show i København og Århus i samarbejde med TV2.
Til slut valgtes der bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Leif Bahn og Lis Gees genvalgtes, nye medlemmer blev Jeppe Kofod og Ulla Ditlevsen, Merete Strangeways blev suppleant.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand