Kabaret om Kulturmødet

Ligaens Skivekreds har i samarbejde med Skive Bibliotek opført en kabaret om kulturmødet.

Af Karen Rald Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade
Tanken var at lade “nye” danskere - flygtninge/ indvandrere spille teater sammen med “gamle” danskere.
En lille brik i arbejdet med at bygge bro mellem de forskellige kulturer, der er i samfundet.
I kabaretformen fløj 21 små indslag over scenen i en fyldt teatersal, hvor publikum sad ved små kabaretborde med levende lys.
Instruktøren, Niels Holck, havde bygget indslagene op med sange, oplæsning, små spil - ja, endda en lille ballet “Rengøring” - samt to korte stykker af Harold Pinter.
Indholdet af de 21 numre gik fra realistiske beskrivelser fra en bosnisk landsby, hvor konflikter blev tydeliggjort, over torturscene til mødet med Danmark og bosættelse i Skive, og der var ligeledes en mere humoristisk bearbejdning af problemstillinger. To bosniske spillemænd garnerede forestillingen med bosnisk folkemusik.
For de medvirkende betød de tre måneders forarbejde, at de blev et fast sammentømret team, der havde det rart sammen. Og ved selve opførelsen var det fornøjeligt at se et publikum på ca. 200 mennesker, der ligeledes bestod af nye og gamle danskere.
TV Midt Vest sendte et indslag om kabaret’en og var med til at bringe budskabet ud.
Samarbejdet med de nye danskere har været på Skivekredsen program i flere år, og vi håber med dette tiltag at have bidraget med en enkelt sten i brobygningen i vort flerkulturelle samfund.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand