Hækkerup manipulerer

I Søndagsavisen den 28. marts 1999 skriver forsvarsminister Hans Hækkerup om "Fremtidens forsvar", at "siden murens fald er udgifterne til det danske forsvar faldet med cirka 6,5 procent".

Af Holger Terp - 1999


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade
Da Søndagsavisen ikke optager læserbreve bede jeg her om dokumentation for udsagnet. Jeg tror desværre ikke at forsvarsministerens tal over formindskelsen af de danske forsvarsudgifter holder.
Så sent som i slutningen af marts har jeg modtaget oplysninger fra "Die Friedenspolitischen Initativen" i Schweiz som viser, at i den periode som Hans Hækkerup omtaler, årene fra 1989 til 1997 - sidste danske budgetår med endeligt regnskab - er verdens samlede udgifter faldet med 33 procent.
Forsvarsudgifterne steg kraftigt i slutningen af 1980erne til midten af 1990erne.
Cand. scient. pol Henning Sørensen fra Institut for Sociologisk Forskning og cand. merc. Anders Svendsen fra Handelshøjskolen i København, har offentliggjort en rapport med titlen 'Civil kontrol med militæret i Danmark'.
Forfatternes talmateriale viser, at det danske forsvarsbudget i inflationsrensede tal voksede med 24 pct. i peri- oden 19871994.
I 1995 videreføres forsvarsudgifterne fra året før. I forsvarsforliget fra 1995 opereres med følgende forsvarsudgifter for forligsperioden i milliarder kr.:
1995 - 15.849
1996 - 15.408
1997 - 16.022
1998 - 15.976
1999 - 15.976

Det vil med andre ord sige, at de danske forsvarsudgifter skulle være faldet med omkring 30 procent eller mere inden for de sidste to år, hvis forsvarsministerens opgørelse over faldet i forsvarsudgifter er rigtige.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand