Vidnesbyrd mod atomvåben

Opbygning af en civil samfundsbevægelse mod krig.

Af Inger Nyegaard Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade
Ved den store Haagkonference var der mange tilbud. Dette indeholdt vidnesbyrd fra både Hiroshima og Nagasaki.
De ved, hvad de taler om, når det drejer sig om de langsigtede følgevirkninger af atomvåben.
Denne session på Haagkonferencen blev indledt med et musikstykke arrangeret til lejligheden og spillet af en septet, der alle er medlemmer af Musikere mod Atomvåben. At lytte til denne smukke musik var en vidunderlig oplevelse og en effektfuld modvægt til kongressens alvorlige tema.
Ordstyrer var Cora Weiss fra Internationalt Fredsbureau.
Første oplægsholder var borgmester Akito fra Hiroshima. Han gik stærkt mod al krig og specielt atomvåben. I Hiroshima er der stadig mange ofre fra atombomben i 1945. Den frygtelige katastrofe og ofrenes forfærdelig lidelser kan aldrig glemmes.
Hvert år i august er der siden 1946 blevet afholdt en international fredskonference under mottoet “Aldrig mere et Hiroshima”. Han sluttede med at udtrykke håbet om en fremtid uden krige.
Borgmester Itoh fra Nagasaki fortalte, at også der lider mange stadig af følgesygdomme efter atomvåbenangrebet.
Atomvåben er et frygteligt masseødelæggelsesvåben, og brugen af atomvåben er aldrig blevet retfærdiggjort, sagde han.
I Nagasaki gør man meget ud af fredsundervisning i skolerne for derigennem at være med til at opbygge en fredelig verden.
Nobelpristageren Joseph Rotblat talte meget stærkt om at bekæmpe krig.
Hvis menneskeheden skal overleve her på jorden, må alle kræfter sættes ind i denne kamp.
Der tales om at ønske fred, men samtidig forberedes der til krig. Vi må i os selv fremelske en ny følelse, vi må lære hinanden at kende med vore gode og dårlige sider og samles i fælles bestræbelser for en fredelig verden.
Maj Britt Theorin fra Kvindelige Parlamentarikere for Fred følte sig meget depressiv over situationen i Europa.
Et af hovedpunkterne i hendes liv var at kæmpe mod atomvåben. Hun er den eneste kvinde i Canberrakommissionen, der har stillet forslag om fuldstændig afskaffelse af atomvåben.
Hun fremhævede Rotblats store arbejde for en atomvåbenfri verden. Vi må blive ved at rejse spørgsmålet. Vi vender os altid mod militæret, men det er våbensælgerne, der i første række må bekæmpes. Hun foreslog, at der i alle landes grundlov skal indskrives et forbud mod at starte en krig.
Der var flere interessante talere, men desværre måtte jeg forlade mødet, da jeg ville deltage i en Kvinder i Sortdemonstration.
Det er bagsiden ved store kongresser, at der foregår så mange ting samtidig.
25. maj 1999

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand