Forspildte muligheder

FN-forbundets Landsformand, Bente Nielsen, udtalelser i forbindelse med krigen mellem NATO og Jugoslavien.

Af Bente Nielsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade
"Med billederne af bomber, der falder over Jugoslavien spørger mange mennesker sig selv i dag:
"Hvordan kunne det dog komme så vidt?" Og med god grund. Der er tale om en helt usædvanlig situation, hvor en forsvarsalliance uden klart FNmandat angriber et FNmedlemsland med den begrundelse, at ville beskytte en bestemt befolkningsgruppe i landet.
Det er ikke sandt, når flere hævder, at det internationale samfund har forsøgt alt for at stoppe konflikten i Kosova. Tilbage i 1992 var der mulighed for at placere FN fredsbevarende styrker i regionen. Denne mulighed blev forspildt.
Og nu oplever vi et ressourceforbrug, der er mange gange større - og ikke mindst, at menneskeliv går tabt.
En anden forspildt mulighed synes at være, at man i forhandlingerne med Milosevic udelukkende har talt om NATOstyrker som en trussel. Men netop udsigten til at have NATOstyrker stående i Jugoslavien har fået Milosevic til at nægte at flytte sig.
NATOs tragiske krig mod Jugoslavien peger tilbage på det internationale samfunds manglende vilje til at gennemføre de helt nødvendige reformer i FNs Sikkerhedsråd.
En markant udvidelse af Sikkerhedsrådet med repræsentanter af lande fra alle verdens regioner og en betydelig begrænsning i vetoretten, vil kunne give FN nye politiske muligheder.
Krigen mellem NATO og Jugoslavien er de forspildte muligheders historie. Situationen stiller krav om en ny international dagsorden, der styrker FN både politisk og operationelt".
25. marts 1999.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand