Baser og miljøforurening

Militær forbrug forurener lige som al anden forbrug forurener, hvis der ikke ryddes op.

Af Holger Terp - 1999


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1999


- se andre blade
Det militærindustrielle kompleks i USA forurener omgivelserne meget, både i USA så vel som på oversøiske baser.
Eksempelvis menes militær øvelsesaktivitet på den Puerto Ricoianske ø Vieques, som den amerikanske flåde har anvendt til øvelsesformål siden anden verdenskrig, at forårsage 52 procent flere kræfttilfælde end i resten af Puerto Rico.
Derfor er der i USA oprettet en sammenslutning for miljøsundhed (Environmental Health Coalision) som har til formål at få ryddet op i den militære kemiske forurening som både truer helbredet og miljøet.
Andre grupper samarbejder i Borgeres netværk mod Udtømmet (eller spildt) Uran (Depleted Uranium Citizan´s Network) og Det militære Gift Projekt (the Military Toxis Project) og fredsgruppen Patrioter for Fred er etableret som en del af den nye kampagne mod militær miljøforurening.
Baggrunden for oprettelsen af disse organisationer er dels den manglende amerikanske ratificering af ikke spredningsaftalen, deltagelsen i Abolition 2000 kampagnen og støtte til den amerikanske organisation af veteraner fra Golfkrigen.
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har meddelt at den vil iværksætte en undersøgelse af uran forurening og de dermed forbundene helbreds risici i Irak.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand