Nazismen, Kaj Munk og Larsen-Ledet

Abortmindelunden i Vedersø har rejst en voldsom debat i pressen. En del af denne drejer sig om Kaj Munks opfattelse af nazismen.

Af Henning Sørensen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1 - 1999


- se andre blade
De fleste debatører er af den opfattelse, at Kaj Munk nærede noget nær næsegrus beundring for Adolf Hitler.
Men højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst, der har forsket meget i Kaj Munk og skrevet flere bøger om ham, tager i en kronik i Kristeligt Dagblad for 15. januar Kaj Munk i forsvar: Hans forhold til nazismen angives at være væsentligt mere nuanceret.
Jeg finder det på denne baggrund relevant at fremdrage en anden af aktørerne på 1930ernes politiske og kulturelle scene: Den verdensberømte afholdsagitor, redaktør (af Afholdsdagbladet) Lars Larsen-Ledet (1881-1958).
Han var i 1930 inviteret til et møde i Flensborg med Adolf Hitler som taler. De fleste af tilhørerne rejste sig og råbte "Heil Hitler", men Lars blev siddende. Fra da af blev han hurtig lige så internationalt kendt for sin antinazistiske holdning, som for sin kamp mod alkohol til konsumbrug.

Pacifisme som værktøj
Lars var pacifist og hans afstandtagen fra en hvilkensomhelst militær forteelse, gav ham et af værktøjerne til at gennemskue nazismen. Et værktøj Kaj Munk manglede!
Jeg har forud for min sidste efterår udkomne bog om Larsen-Ledet - "Ned med den fordømte snaps" - sat mig grundig ind i hans tankegang.
Der går en lige linje fra hans afstandtagen fra 30ernes nazisme, til hans forsvar for at Danmark opgav kampen den 9. april 1940, over hans fordømmelse af de der gik i tyskernes sold, til hans (væsentligt mild-ere) afvisning af frihedskampen. Til hans modstand mod dødsstraffens genind-førelse over de groveste landssvigere efter 1945, til hans arbejde mod NATO medlemsskabet i 1949 og oprustningen i 50-erne.
Larsen-Ledet fortjener også at mindes for hans fornemme i klassiske pacifisme. Ifølge biskop Kjeld Holm "argumenterede Kaj Munk altid for kristendommens sag".
Om Larsen-Ledets opfattelse af dette spørgsmål, sagde han ved et møde i militær-nægterlejren i Oksbøl i 1954: "Jeg er en jævn og enfoldig kristen, der somme tider taler med Vor Herre, og jeg parat til at levere både kassen og regnskabet".

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand