Krav om forhandling i Kosovo

Indled dialog og forhandling, kræver en lang række organisationer i et åbent brev om krigen mod Jugoslavien til Regering og Folketing.

Åbent brev Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1 - 1999


- se andre blade
Med generalsekretær Kofi Annans udpegning af FNs forhandlere i Jugoslavien, svenskeren Carl Bildt og Slovakiets udenrigsminister Eduard Kucan, er FN endelig aktiv som mægler.
Samtidig indebærer Ruslands og G7-landenes kompromisforslag forhandlingsmuligheder, der hidtil har været udelukket af NATOs ultimative krav.
I denne situation er nye krigsfly på vej til Jugoslavien, hvor de skal optrappe NATOs bombninger. Set i dette lys synes FNs initiativ håbløst.
Derfor må bombningerne stoppes øjeblikkeligt.
Det er rystende, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen fastholder, at bombningerne skal fortsætte. Det viser, at regeringen er fanget i sin egen krigsretorik.
Hele verden - også de aktive lande i NATOs krig mod Jugoslavien, burde hilse Kofi Annans initiativ velkomment og udvikle planer og stille økonomi til rådighed for en humanitær indsats og genopbygning af det krigshærgede og sønderbombede land.
Kun en politisk løsning kan sikre freden.
Støt hjælpeorganisationernes opfordring til bornbestop, så de kan genoptage hjælpearbejdet.

8. maj 1999: Jernbanearbejdernes Fagforening - Jord og Beton arbejdernes Fagforening - Sam arbejds komiteen for Fred og Sikkerhed - Dansk-islamisk For ening for Fred og Miljø bevarelse - Aldrig Mere Krig - Kvinder for Fred

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand