Børnesoldater

Aldrig Mere Krig har i årevis klaget over, at ikke mindre end 12.000 skolebørn hvert år bliver sendt på en uges "erhvervspraktik" hos Forsvaret.

Af Geert Grønnegaard - 1998


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1998


- se andre blade
Aldrig Mere Krig har i årevis klaget over, at ikke mindre end 12.000 skolebørn på 14-16 år hvert år bliver sendt på en uges "erhvervspraktik" på kaserner og flådestationer, indkaldt og styret af Forsvarets rekruttering i Værløse. 12.000 elever svarer til næsten en halv drengeårgang.
Undervisningsministrene har prø vet "at snakke problemet væk" ved at henvise til, at det var en form for oplysning, at det var frivilligt, og at besindige skoleinspektører rundt om i landet nok skulle borge for, at eleverne ikke blev udsat for utidig propaganda i skoletiden.
Vi vil jo allesammen nødig se Danmark sammenlignet med Irak og det gamle DDR, hvor man lavede militær eksercits med børnene helt ned til børnehavealderen. Så man må standse propagandaen.
Statsministeren har i et brev af juni 1998 til Dansk Røde kors lovet at støtte organisationens internationale kampagne mod rekruttering af børn til militære korps. Derfor standser en meget sjældent benyttet mulighed for indkaldelse af danske 17-årige til frivillig militærtjeneste.
Men hvis vi skal feje for vor egen dør, er det også nødvendigt at holde de 14-16-årige fri. Man vil sige, at erhvervspraktikken ikke er direkte rekruttering. Efter en uges militære øvelser på Farum Kaserne bliver børnene jo sendt hjem igen.
Men ligegyldig hvordan man snor sig, så vil enhver uafhængig instans dømme ordningen til at være før-rekruttering, indirekte rekruttering og militær propaganda.
Vi har forsøgt at få organisationer i Danmark, som plejer at beskytte børn, til at hjælpe os med at få den militære praktik standset.
Almindeligvis har de ønsket os lykke til, dog med én undtagelse: UNICEF, FNs børnehjælps-organisation med eget kontor og udskib ningshavn i København.
Børnehjælps-organisationen kan slet ikke se problemet. De skriver:

Tak for Deres brev af 19. oktober, hvori De efterlyser UNICEFs holdning til forsvarets tilbud om, at 8.-10. klasses elever kan komme i erhvervspraktik i forsvaret.
Jeg har haft lejlighed til at drøfte Deres brev med vor formand, Ole Kyed. Vi er naturligvis i bund og grund enige med Aldrig Mere Krigs formål og holdninger og den - for at sige det mildt - uhensigtsmæssige sammenhæng mellem børn og krig. Arbejdet med at bekæmpe brugen af børnesoldater, forbyde landminer m.m. er jo som bekendt centralt i UNICEF. Vi støtter forbudet mod brug af børnesoldater, opfordrer til at det i international lovgivning skal sidestilles med en krigsforbrydelse, arbejder på at hæve mindstealderen til 18 år etc.
Imidlertid finder vi ikke, at tilbudet om at komme i erhvervspraktik i forsvaret er i uoverensstemmelse med dette arbejde. Vi forudsætter, at opholdet ikke glorificerer tjenesten som soldat, men indgår på linie med alle de andre tilbud om erhvervspraktik, som eleverne får. Forsvaret er en integreret del af det danske samfund - en del som jo bl.a. også leverer soldater til FNs fredsbevarende styrker.
Steen M. Andersen, generalsekretær

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand