Hvad skal det nytte?

Toni Liversage har skrevet en personlig beretning fra græsrøddernes civilsamfund

Af Peter Kragh Hansen - 1998


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1998


- se andre blade
(illustration) Bogens titel, som er identisk med et kendt citat af Viggo Hørup, kan vi for engang skyld svare bekræftende på. Det har nyttet at engagere sig i græsrodsbevægelser fra atomkampagnen og frem til i dag.
Toni Liversage har sat sig for at fortælle den sideløbende historie om civilsamfundets fremvækst og hendes eget engagement i den.
Hun fortæller om sin start som aktivists i Atomkampagnen i begyndelsen af 60erne, om arbejdet i kvindebevægelserne, erfaringer i VS, om fredsbevægelserne i 80erne, om aktiviteter under krigen i Jugoslavien – om Helsinki Citizens Assembly og om Kvinder i Sort.
Samlet ser forfatteren – med rette synes jeg – hele udviklingen som en udvikling frem mod et civilsamfund – civil i modsætning til militær – hvor aktive medborgere vidende og effektiv kan gøre en forskel indenfor afgrænsede områder.
Nogle eksempler på græsrøddernes succes er mere indlysende end andre: OOAs kamp imod atomkraft bliver nævnt.
Og forholdene mellem kønnene er i alt fald ikke det samme om før kvindebevægelsen.
Tilsvarende med fredsbevægelserne i 80erne. Gjorde de en forskel? Vil muren være faldet uden dem? Det er der megen polemik om – mærkelig nok skiller vandene efter, hvor man stod dengang.
For mig er der ingen tvivl om, at vi i fredsbevægelserne var medansvarlige for det skifte der skete. Vi skabte den folkelige grobund – og dansk fodnotepolitik var utænkelig uden.
Som gammel fredsaktivist er det sjovt at læse bogen, da jeg i alt fald genkender mig selv i den.
Beskrivelsen af livet på universiteterne i begyndelsen og midten af 70erne vækker minder – og beskrivelsen af livet i fredsbevægelserne i 80erne er ren nostalgi.
Medens Toni Liversage opruller sine egne erfaringer, husker jeg mine. De, der ikke var med i det, kan begynde her.

Toni Liversage:
Hvad skal det nytte?
Gyldendal, 1998, 212 sider,
Pris 225,- kroner.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand