Bedstemødre mod Atomvåben

Et uventet møde med gæve kvinder på Nordiske Råds møde november 1998.

Af André Nordlys Thomsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1998


- se andre blade
(illustration) Parlamentarikere fra alle nordiske lande var samlet til Nordisk Rådsmøde. Den store forgyldte norske Stortingssal, dannede på smukkeste vis ramme for hele det arrangerede arrangement, hvor EU stort set var undertemaet på hvert eneste dagsordenspunkt.
Med Finland og Sveriges indtræden i Unionen, kender unionsiveren tilsyneladende ingen grænser. Ganske vist er Island og Norge stadig "udenfor", men netop derfor bliver Nordisk Råd naturligvis brugt til en vis form for samordning…
Om man i det store verdenskor stadig kan opløfte den Nordiske stemme, var et spørgsmål, der gentagne gange blev prøvet af under mødet. Blandt andet havde den Venstresocialistiske gruppe (endnu engang) stillet forslag om Norden som atomvåbenfri zone.
Mens " atter gik sin aftalte gang, måtte jeg et øjeblik udenfor på Karl Johan, for befriende at trække vejret i den friske bilos…

Bedstemødre mod Atomvåben
En gammel bedstemor stikker mig endnu et stykke papir i hånden, og det med et blik der fortæller, at hun her har vigtige ting at berette. Hurtigt løber mine øjne ned over de små artikler, der skønsomt er sat op på et enkelt A4 ark.
Overskrifter & bogstaver springer i øjnene, om Solenergi i skolen – Atomkraftværkers miljøbomber – Brug af bølgekraft – Englands atombombeprogram til Trident ubåde – gode & dårlige nyheder bevidst sat op mellem hinanden. Med det samme var min nysgerrighed vakt efter at få noget mere at vide om denne gamle kvinde, og hvem det var, hun egentligt arbejdede sammen med.
- Vi er på Karl Johan uden for Stortinget hver onsdag, I regn, sne og blæst, smiler hun varmt. Hun er godt klædt på.
– Vi oplyser mest om atomvåben, atomkraft, miljø og forurening. Vi hedder Bedstemødre mod Atomvåben: La jorda leve! Og hver uge samler vi så stof fra tidsskrifter, aviser og hvor det ellers kan være aktuelt, og trykker det på sådan en løbeseddel – og så deler vi dem ud på gaden. Det har vi gjort hver onsdag nu i 15 år. Vi har netop fejret jubilæum. Vi er verdensberømte i Norge, for vi er ofte i radio, aviser og TV! Oplysning er vores indsat!
Hvor mange er I?
- Desværre har vi jo mistet en del igennem årene, for vi er jo gamle damer, men 20-30 er nu aktive. Da vi startede var vi bare en håndfuld, der mødtes her hver onsdag, hvor vi deler mellem 5000–15000 løbesedler ud. Så går vi bagefter i det norske teater og drikker kaffe og snakker.
- Vi er ikke en forening, vi er en gruppe og vi betaler selv. Men vi har faktisk fået støtte i Utenrigsdepardementet på 10.000 kr., men det rækker jo ikke, så ellers betaler vi selv. Vores arbejde er vældigt respekteret, og vi er også med i paraply-organisationen "Fredsrådet". Men som sagt, vi er ikke en forening, kun frivillige som mødes hver onsdag. Vi er en gruppe!
Hun ser på mig med den medlevende varme i øjnene, der ikke levner nogen som helst tvivl om, at de er mennesker af samme faste overbevisning, som kvinderne i sort i Argentina, eller for den sags skyld i Beograd.
Tænk at de havde fundet deres søstre her foran det Norske Storting på Karl Johan.
Indenfor var Nordisk Råd næsten færdig med deres afvisning af den Venstresocialistiske gruppes forslag, om Norden som atomvåbenfrizone.
Den officielle begrundelsen for ikke at have en ligeså stor en samvittighed, som Bedstemødrene udenfor, var at anvendelse af kernevåben stadig indgår som "en mulighed i såvel NATO´s og Ruslands forsvarsplanlægning. Dermed findes en modsætning i mellem på den ene side, at afstå fra muligheden, for i en krisesituation, at indfører eller anvende disse våben, og på den anden side, at opretholde sikkerhedsgarantiens troværdighed og ligeværdigheden imellem allianseparterne". (…) Endvidere må spørgsmålet om en nordisk atomvåbenfri zone, efter præsidiets mening ses i en bredere europæisk sammenhæng. (…) Dette indebærer i praksis, at spørgsmålet om Norden som traktatfæstet atomvåbenfri zone, for nærværende savner aktualitet".

Bedstemødrene på Stortingspladsen, Postboks 9370, Grønland, 0133 Oslo.

Læs mere på www.norden.org/sesjon.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand