Succes for seminar om civil ulydighed

Jyder Mod Overflødige Motorveje fik massiv presseomtale - og bevægelserne fik en saltvandsindsprøjtning.

Af André Nordlys Thomsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1998


- se andre blade
I Silkeborg blev der den 9-11 oktober afholdt et meget spændende seminar om civil ulydighed, der allerede selvsamme weekend gik hen og blev en stor succes.
Jyder Mod Overflødige Motorveje stod som arrangører, og aviserne satte øjeblikkelig fokus på jydernes nye fredelige kampmiddel, altimens hele 50 "civilister" i alle aldre sad og blev indviet i den civile ulydigheds kunst.
Det var Åsne Berre Persen (Norge) og Jørgen Johansen (Sverige), som var hentet hertil for at dygtiggøre folk i de danske miljæbevægelser, og lad os sige det med det samme - alle deltagerne var uden undtagelse enige om, at vi i Danmark havde virkeligt meget at lære...
Alle fik vi indblik i den grundighed, forberedelseog organisering, der ofte ligger bag de vellykkede miljøaktioner (som vi endog aldrig har hørt om...), og det gjorde alle deltagerne eftertænksomme,
F.eks. Künnefjäll-aktionen, hvor svenskerne hver nat & dagf i hele 18 år har bevogtet et bjerg, som de svenske myndigheder vil bruge som atonmlosseplads!
Og da man berettede om sidste års norske kamp mod kæmpegaskraftværket, spidsede
Jyder Mod Overflødige Motorveje ører. Her havde selv en biskop, sammen med en masse andre kendte skrevet under på at ville bruge civil ulydighed for at stoppe værket - og det blev standset!
Netop den konsekvente brug af fredelige midler i civil ulydighed, ser ud til at være det der skal til, for at få den nødvendige folkelige gennemslags kraft, også i medierne.
Men at det må øves, blev deltagerne under seminaret meget opmærksomme på, især da vi udenfor skiftedes til at spille politi og "civilt ulydige". Da lærte vi hvor svært det var, at vedblive at være fredelige, imens man blev arresteret!
Som fysisk blokade er midlet tilsyneladende ikke særlig effektivt, men hvis man bliver ved med at blive arresteret, udvikler kampen sig også på et psykologisk plan, der sammen med det resourcemæssige kan blive afgørende.
Tænk bare, hvis 100 mennesker under Ri-buskontlikten hver dag havde ladet sig arrestere (i 9 måneder?).
Efter seminaret var det derfor åbenlyst, at fredelig civil ulydighed må øves, og seminaret kan gå hen og blive den tiltrængte saltvandsindsprøjtning, som miljøkampen herhjemme måske har brug for.

Seminaret blev støttet af 1. maj Fonden, Græsrodsfonden, Røde Ører og Enhedslisten De rød-Grønne. (Tak til dem!). Og Jyder Mod Overflødige Motorveje kan kontaktes gennem Svend (86 18 99 62) og Søren (86 96 80 97).

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand