Fredskommissionen viser en anden vej

Danmark bør bruge sin indflydelse i NATO, OSCE og FN til at starte en verdensomspændende nedrustning til det nødvendige for defensivt forsvar.

Af Erik Lau Christensen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1998


- se andre blade
Ingen militære trusler kan øjnes mod Danmark inden for en lang årrække. Truslerne mod Danmarks suverænitet og danskernes fremtid findes inden for det demokratiske forfald, den økonomiske afhængighed af fremmede magter, de sociale svigt, de miljømæssige forandringer, risikoen for krig ved fejltagelse, kulturelle angreb eller aggressioner og især den vildledende propaganda.
Det er Fredskommissionens forslag, at danske politikere forsøger at udnytte de helt specielle forhold, som findes i dag i verden, hvor ikke blot Danmark kan se sig fri for muligheden for udefra kommende, militær aggression, men det samme også er tilfældet for mange andre lande.
Danmark bør derfor bruge sin indflydelse i NATO, OSCE og FN til at optrappe nedrustningen, først inden for NATO, som med over 4 mill. mand udstyret med avancerede våben er så stærk, at ingen magt i dag kan true alliancen.
Den styrke kan bruges til at indlede en verdensomspændende nedrustning til det nødvendige for defensivt forsvar.
Danmark kan samtidig medvirke til styrkelse af FN, således at organisationen kan opleves som uafhængig af stormagtsinteresser, og velegnet til at beskytte og forsvare også små nationer mod militære og økonomiske m.v. overgreb fra større magter.
En sådan indsats bør ikke stå alene, men de virkelige trusler mod dansk suverænitet og frihed i fremtiden bør samtidig imødegås.
Omkostningerne ved denne indsats foreslås dækket gennem reduktion af militærudgifterne i takt med afrustningen. Grundlaget for disse konklusioner og forslag beskrives i Fredskommissionens betænkning, som også indeholder mere konkrete forslag til politikerne.
Såfremt det lykkes at iangsætte og gennemføre sådanne tiltag, vil muligheden for afskaffelse af alle militære styrker i verden ikke blot være en utopi, men reelt fremstå som en mulighed.

Et forlag har vist interesse for Fredskommissionen. Derfor bliver Freds kommissionens betænkning ikke udsendt med dette blad. En særlig trykt udgave kan købes ved henvendelse til Erik Lau Christensen, Fredsskattefonden, Slagelsegade 7, 2 th., 2100 København Ø, Tlf og fax 3538 2702.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand