Aktion mod Trident

Ploughshares 2000 Aktivister samles for at kæmpe mod Atomubåde.

Af Ulla Røder Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade

Trident Ploughshares 2000 har sendt en invitation til deltagelse i deres aktion mod de britiske atomvåben.
Trident Ploughshares 2000 aktivisterne har den 2. maj fremlagt et krav til den britiske regering om, at de britiske atomvåben skal være afrustet senest den 1. januar 2000. Hvis regeringen ikke afgiver en sådan erklæring, vil Trident Ploughshares 2000 aktionerne starte fra den 11. - 25. august 1998 mod baserne Faslane og Coulport, hvor Trident-atomubådene er.
Trident-atomubådene er produceret i USA. Hver båd kan tage op til 16 missiler, som hver er udrustet med op til seks 100-kiloton atomsprænghoveder. Hvert af disse kan ramme et forskelligt mål, så derfor kan hver ubåd ramme op til 96 individuelle mål.
Et enkelt Trident-sprænghoved er otte gange kraftigere end Hiroshima-bomben (130.000 mennesker mistede livet som følge af Hiroshima bomben). Mindst en ubåd er på havet 24 timer om dagen, 365 dage om året. Tridentsystemet koster omkrig 1.500 millioner engelske pund om året.
På tre baser i England: Rosyth, Devenport og Aldermaston, produceres 750 tons atomaffald hvert år. Dette sker på trods, at man endnu ikke har løst problemerne med sikker opbevaring af giftigt og radioaktivt materiale fra militærets atomvåbenprogrammer. Der ligger 11 gamle atomubåde og venter på at blive skrottet - disse er ikke med i ovennævnte tal.
Denne appel er en verdensomspændende appel om fred i verden, om at afskaffe krige og finde ikke voldelige måder at løse konflikter på.
Trident Ploughshares 2000 er en del af den internationale fredsbevægelse, som har arbejdet for nedrustning, lige siden de første atombomber over Nagasaki og Hiroshima faldt.
Det er deres mål at afruste det britiske atomvåbensystem inden 1. januar 2000. De vil stoppe den fortsatte kriminelle aktivitet, der strider mod principperne i international lov.
Grundreglerne i deres aktioner er ikke vold, sikkerhed, åbenhed og ansvarlighed. Du kan støtte deres aktioner med din underskrift (se appel). Vil du deltage aktivt, er du velkommen til at kontakte mig for flere oplysninger.

Se også www.plowshares.se
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand