De hemmelige tjenester

En glimrende reference til de sidste 40 års efterretningssager fra Demos.

Af Holger Terp - 1998


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade
På narredagen, 1. april i år, udkom Politiets Efterretningstjenestes: "Redegørelse over dele af PETs virksomhed", som et svar på TV2-udsendelserne om "Den hemmelige tjeneste".
Demos Dokumentationsgruppe: "De hemmelige tjenester" skal ses som et alternativt, håndbogsagtigt svar på den redegørelse.
Den dog går længere tilbage i tid, til slutningen af 1950erne, hvor der ifølge forordet skete hastige forandringer i samfundet og i det politiske liv. Danmarks kommunistiske Parti måtte i tiden fremover dele efterretningstjenesternes opmærksomhed med andre bevægelser, partier og grupper.
Efter en indledende beskrivelse af politiets efterretningstjenestes opbygning og organisation, går Erik Jensen kronologisk frem, således, at læseren har et klart overblik over, hvornår begivenhederne fandt sted, og ikke mindst, hvornår de blev offentliggjort.
Interessant er beskrivelsen af diverse højreorienterede grupperingers samarbejde med efterretningstjenesterne og private initiativer omkring undergravende virksomhed, for eksempel Absalon og den senere Operation Survival. Senere følger en beskrivelse af Dansk Institut for Kritisk Fredsforskning og Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre.
Organisationerne til venstre for Socialdemokratiet har med denne oversigt en glimrende reference til de sidste 40 års efterretningssager. Alle kendte sager er, så vidt jeg ved, medtaget. Oversigten er trykt på glittet papir, med en fremragende fotodokumentation i en meget høj kvalitet.
Den eneste fejl, jeg har fundet i oversigten er på side 7, hvor Erik Jensen skriver, at "Politiet har siden 1920erne haft forskellige efterretningstjenester". Den reaktionær hærchef, general Elias Wolffs beskrev i alt fald det tidlige samarbejde mellem hærens og politiets efterretningstjenester omkring første verdenskrig på følgende måde:
„Det under Generalstaben sorterende militære Efterretningsvæsen samarbejdede med baade Krigsministeriets og Justitsministeriets Bemyndigelse allerede fra 1898 med Københavns Opdagelsespoliti og efter Statspolitiets Oprettelse tillige med dette. Formaalet var at kontrollere den hemmelige Virksomhed, som blev drevet af fremmede Magters Agenter her i Landet.".
Usikkerheden med, hvad de danske efterretningstjenester laver er på grund af hemmeligholdelsen stor. Det kan ikke være meningen, at private personer og små organisationer og partier skal lave det arbejde, de ansvarlige politikere forlængst burde have sat i værk: en uvildig undersøgelse af efterretningstjenesternes virksomhed.
Sådanne undersøgelser har været gennemført i USA, Canada og Norge. En undersøgelse af efterretningstjenesternes virksomhed siden 1920 er iværksat i Sverige og nu venter vi på de danske politikere.
Erik Jensens veldokumenterede oversigt om "De hemmelige tjenester" er en god begyndelse til en sådan uvildig undersøgelse.
 
Erik Jensen:
De hemmelige tjenester : PET og FE gennem 40 år. En oversigt.
Demos Dokumentationsgruppe, 1998. 98 s. Pris 98 kr.


PS. Hvis nogle af læserne skulle ligge inde med dokumenterede beretninger om efterretningsvirksomhed, hører redaktionen gerne herom.
 
Se også www.dr.dk/p1/pet/demos.htm
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand