Ned med den fordømte snaps

Anmeldelse. I dag huskes Lars Larsen-Ledet vel mest for sine kompromisløse holdninger til afholdsspørgsmålet. En ny bog af Henning Sørensen viser et menneske med mange flere facetter.

Af Holger Terp - 1998


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade
En mand der arbejdede aktivt for kvindernes stemmeret og for kvindelige præster.En mand, der ikke var asket, men forsvarede retten til et godt måltid og en god cigar.
En mand, der som pacifist talte imod Hitler og nazismen i alle dens former, men som også talte lige så aktivt imod genindførelsen af dødsstraffen efter besættelsen.
Den meget engagerede efterlønsmodtager Henning Sørensen, landsformand for Danmarks Afholdsforening, har efter stort og meget omtalt besvær fået lov til at udgive en biografi over en af de ledende personer inden for den danske afholdsbevægelse, Lars Larsen-Ledet.
Larsen-Ledet (1881-1958) var journalist, stiftende medlem af Det radikale Venstre og som antimilitarist medlem af Dansk Fredsforening, nu FN-forbundet og Aldrig Mere Krig.
Blandt Larsen-Ledets publiserede bøger er: Menneskeret og Menneskeværd fra 1903 og Larsen-Ledets selvbiografi i 10. bindsværket: Fra mit livs karussel.
I 1903 skulle den nyuddannede radikale journalist være soldat. Men, beretter Henning Sørensen:
„Lars blev kasseret. Hæren var ikke interesseret i journalister, navnlig ikke radikale journalister, der efter overstået tjeneste kunne tænkes at ville tage hævn gennem byger af kritiske artikler".

I fredens tjeneste
Kassationstallet af værnepligtige var højt dengang, hvor der ikke var civil værnepligt.
Larsen-Ledets første store journalistiske opgave blev den norske løsrivelse fra Sverige i 1905.
Larsen-Ledet anså det for at være en journalists fornemmeste opgave at „fremme de kræfter og synspunkter, der arbejdede i fredens tjeneste".
I 1905 var Larsen-Ledet stiftende medlem af Det radikale Venstre og han sad i partiets hovedbestyrelse fra 1912-21. Biografien over Larsen-Ledet er derfor også et bidrag til partiets historie.
Omkring 1930/1931 melder Lars Larsen-Ledet sig ind i Socialdemokratiet, hvor han forbliver medlem til sin død, fordi han følte, at afholdssagen var bedst varetaget der.
I et par år efter århundredskiftet var Larsen-Ledet redaktionssekretær og redaktør af radikale aviser, men det blev inden for afholdsbevægelsen han fandt sin livsgerning. Fra 1906 er Lars Larsen-Ledet redaktør af Afholdsdagbladet.

En hård barndom
Grunden til at Larsen-Ledet blev afholdsmand var en far som blev voldelig, når han drak. „En flaske brændevin kostede dengang 21 øre, og der gik mindst en flaske om dagen i gennemsnit.
Det var ikke mange penge i Lars' barndom. De penge som skulle have været betalt for mad, tøj og brændsel, gik alt for ofte til gæstgiveren i Løkken eller brændevinsbrænderen i Hjørring".
„Værst var det, at faderen blev brutal, skældte ud og gav drengen buler i hovedet, når han havde drukket. En februarnat da han kom hjem, var det helt galt".
Lars „sprang på bare fødder og kun iført natskjorte ud i sneen, der nåede ham helt til knæene, men selv om det var frygteligt koldt, standsede han alligevel op i nogle sekunder og tog sit livs beslutning:
Når han blev stor, så ville han bruge hele sit liv og alle sine kræfter på at bekæmpe og helst udrydde dette djævelskab, der ødelagde livet for ham selv og hans yngre brødre, men ikke mindst for deres mor".
Henning Sørensen har skrevet en spændende biografi over en person med klare meninger og holdninger.
Biografien over Lars Larsen-Ledet er smukt produceret og sat med en tydelig typografi, som gør værket velegnet for svagtseende.
Illustrationerne er fremragende og understreger, at det er en publikation som forfatteren og forlaget fortjener stor ros for.
 
Henning Sørensen: Ned med den fordømte snaps. En biografi om Lars Larsen-Ledet. Forlaget Hovedland 1998. - 212 s. : ill. Pris kr. 238.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand