Da Danmark drog i krig?

Et godt, sagligt og oplysende indlæg. Tak! Men hvor finder man foreningens holdninger - konkrete løsningsforslag efterlyses!

Af Aage Staffe Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade
Jeg forstår da godt, at man er imod krigshandlinger, men hvad vil man sætte i stedet?
Politikere skal jo udtale sig om alt mellem himmel og jord, lad os lige se nøgternt på deres udtalelser og deres mangel på holdninger.
1. En gruppe går ind for militære aktioner og er endda villig til at ofre danske borgeres liv.
2. En anden gruppe går ind for krigshandlinger, såfremt ofrene ydes af andre nationer; gratisprincippet, bedst sammenligneligt med samarbejdsregeringens indsats under besættelsen.
3. En tredje gruppe er imod krigshandlinger, da disse vil gå ud over en uskyldig civilbefolkning, og man er samtidig imod boykot, da denne rammer de fattige, de gamle og især de små børn. Lige til at hulke over.
Personligt tumler jeg, som så mange andre pacifister, med at forholde mig til problemstillingerne og savner en debat på et sagligt plan!
Du gætter rigtigt. Manden skriver om hjælp! Hvorfor dog det?

De passive demokratier
Umiddelbart finder jeg lighedspunkter med situationen før 2. Verdenskrig. Dengang veg demokratierne igen og igen for tyrannerne, f.eks. ved det fascistiske overfald på primitive stammer i Abessinien, hvor man endog anvendte giftgas.
Hitler-Tysklands og Italiens grove indblanding og gentagne krigsforbrydelser i Den spanske Borgerkrig. Mange andre eksempler kunne nævnes.
Demokratierne var passive: Resultatet udeblev ikke, Folkeforbundet brød sammen og 2. Verdenskrig udbrød med omkring 56-60 mill. døde og et ukendt antal mennesker, lemlæstede på sjæl og krop som resultat.
Mange forventede, at andre ville rage kastanierne ud af ilden. Man hyggede sig i kakkelovnskrogen og lod andre nationers ungdom forbløde.
Lad os betragte de fremkomne udtalelser.

Militær aktion er OK
Efter frivilligt at have deltaget aktivt i krigshandlingerne under 2. Verdenskrig må jeg desværre med den livserfaring, som jeg i dag besidder, give de krigsliderlige ret.
Tyranner, diktatorer kan man ikke forhandle og træffe aftaler med, de er utroværdige; samvittighedsløse og villige til hvad som helst. Nazisterne forstod kun en ting, nemlig total udkæmpelse.
Derfor accepterer jeg indtil videre en militær aktion mod det irakiske diktatur.
Kan en militæraktion forhindre, begrænse en ny fremtidig krigs vanvittige tab, er det den bedste og billigste løsning, uanset at vi på forhånd ved, at det vil koste mange civile ofre.
Beskæmmende er gratisternes rolle i de forenede nationer og her i vort land!
Argumentationen med at de små, de fattige, de gamle og børnene lider under boykot og krigshandlinger holder ikke vand! Ansvaret for det irakiske folks lidelser kan kun placeres et sted, nemlig hos tyrannen. Tillad mig at fremføre følgende:
Al den stund man i sin inaktivitet undlader at fremføre et eneste konkret forslag til alternative løsnigner, må jeg opfatte argumentationen som tom snak og farlig, idet den lægger hindringer i vejen for en fredelig løsning. Diktatorer viger kun for magt.
Det vil derfor pynte på foreningens image, hvis den fremkommer med længe savnede løsningsmodeller.
Glem ikke, at de amerikanske pacifisters væsentligste argumentation mod krigshandlinger er: Hvorfor skal den amerikanske ungdom betale prisen, når alle andre sidder med hænderne i skødet!
Såfremt man også kan fremkomme med en analyse af skjulte kræfters spil i konflikten, vil det blot fremme forståelsen og jeg vil være taknemmelig.

Mexicos Chippas indianere
Mexicos Chippas indianere. Kan du? Vil du? Være med i en arbejdsgruppe?
Formål: Ved lobbyvirksomhed at bidrage til sikring af menneskerettighedernes overholdelse. Som bekendt har man gang på gang bl.a. med grov terror overtrådt de i FN vedtagne menneskerettigheder.
Under rejse i Mexico kan jeg konstatere, at henvendelser fra regeringer og politikere har haft en positiv virkning i form af nye love og ved at div. personer i systemet er fjernet fra stillinger, som de har misbrugt, men der er langt igen.
Sidst er 12 udlændinge blevet udvist med magt, begrundelsen var, at de havde udvist sympati med Chippas indianere og at de aktivt havde søgt informationer om de gentagne overgreb mod den indianske befolkning. Da forhandlinger om en handelsaftale med EU forhandles nu, er tiden inde til over en bred front at lade politikere forstå følgende budskab:
Overholder den mexicanske regering ikke menneskerettighederne for den indianske befolkning og tillader den ikke udenlandske observatørers frie adgang i alle landets berørte områder, kan der ikke forhandles om en handelsaftale.
Hvordan gør man så det? Jeg forestiller mig en model som Amnesty International! En gruppe forfatter breve, henvendelser til medier og politikere, således at foreningens medlemmer kan videresende dem. Lidt naivt måske, men jeg tror, det vil have virkning.
Du kan få oplysninger via e-mail: Kippy@sancristobal.podernet.com. Foreningen bedes oplyse, hvad man vil gøre.
Tak!

Aage Staffe
Heimdalsvej 28
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 07 24 eller 21 29 69 24

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand