Fokus på handel med småkalibrede våben

Efter succesen med den internationale Kampagne for forbud mod Landminer, må der nu gribes ind mod den internationale handel med små våben.

Af Holger Terp - 1998


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade
Efter succesen med den internationale Kampagne for forbud mod Landminer, som har mobiliseret borgere og regeringer til at sætte humanitære begrænsninger på en speciel type let våben, drages opmærksomheden nu mod problemet med den internationale handel med små våben.
Den øgede opmærksomhed skyldes det fakta, at de fleste drab i nutidens krige forårsages af småkalibrede våben (small arms) rifler og automatiske våben, lige som morterer og granater osv.
Mange af disse våben genbruges fra konflikt til konflikt, ofte via sortbørshandel, samtidig med, at våbenindustrien øger produktionen og handlen med disse våben.
Dette problems omfang er foruroligende. For eksempel er der i Centralamerika omkring to millioner små våben, der er 10 millioner i Afganistan og syv millioner i Vestafrika.
Selv om de væbnede konflikter formindskes, bliver våbnene ikke pensioneret.
Under den 12 år lange borgerkrig i El Salvador blev 75.000 mennesker dræbt. Men de tilbageværende våben bruges stadig til drab, omkring 8.000 om året dræbes.

En traktat mod våben
I oktober 1997 udarbejdede en arbejdsgruppe under Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) et udkast til en traktat til bekæmpelse af den illegale handel med våben:
Den inter Amerikanske konvention imod illegal fremstilling og handel med våben, ammunition, eksplosiver og andre lignende materialer (the Inter American Concention Against the Illict Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition and Other Related Materials).
Traktatudkastet kan blive til lov, når den er ratificeret af det krævede antal OAS stater.
Samtidig har et FNpanel af regeringseksperter (The Panel of Governmental Experts on Small Arms) på opfordring af FNs generalforsamling udarbejdet et dokument om små våben.
Blandt rapportens anbefalinger er indsamling og ødelæggelse af små våben efter en krig er stoppet og mærkning af lette våben for at kunne spore handlen med dem.

Resolutionen er vedtaget
Resolutionsforslaget (52/38 K) blev vedtaget den 9. december 1997, med stemmerne 156 for, 0 imod og 6 afståelser. Danmark stemte for.
I mellemtiden er en række organisationer ved at bekæmpe handlen med små våben.
Ved et møde i Washington D. C. i december 1997 fik man ideen til at lave en Internet hjemmeside, Prep.org som skulle dække dette emne, og hjemmesiden administreres af the Montery Institute of International Studies.
En mængde dokumenter både fra uafhængige organisationer (NGO) så vel som fra regeringer kan findes på hjemmesiden IPB News, marts 1998 s. 1112. email adresse: mail@prepcom.org.
Eksempelvis har British American Security Information Council beskrevet en lang række aktiviteter i forbindelse med det nylige G8 møde i Birmingham i England, hvor en G8 undergruppe om små våben har diskuteret spørgsmålet om illegal våbenhandel.
I Danmark støtter Aldrig Mere Krig og Kvinder for Fred initiativet.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand