Appel mod atomvåben fra Mordechai Vanunu

Den israelske „atom-spion" fortryder intet efter 11 års fængsel i isolation.

Af Mordechai Vanunu Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade
I et brev til WILPF takker Mordechai Vanunu for den opmærksomhed, han har fået under sin nu 11 år lange isolationsfængsling i Israel.
Han blev kidnappet for 11 år siden af israelske agenter og blev dømt som spion efter at have afsløret Israels atomvåbenprogrammer i Dimona Nuclear Center.
Det er meget trist at se, at verden endnu ikke har kunnet få Israel at respektere menneskerettighederne, de internationale love og aftaler om spredning af atomvåben, skriver Vanunu i sit brev.
I løbet af denne lange alt for lange tid i ensomhed har ingen andre fanger lidt så meget, end ikke fanger i Rusland.
Han skriver videre: „Jeg er stadig overbevist om, at alle verdens atomvåben skal afskaffes i fremtiden, og vigtigst af alt skal atomvåben totalt forbydes.
Tiden er inde til, at alle verdens freds- og anti-atomvåbenbevægelser skal samles og virkeliggøre dette ønske, dette endelige mål.
Det kan gøres ved at udfærdige en traktat, der forbyder atomvåben, nøjagtig som man har gjort med kemiske våben og nu anti-personel landminer.
Hvis det kan lykkes mig at stå fast over for Israels barbariske og brutale behandling af mig for at gøre mig tavs, skal I, der er udenfor, handle meget bestemt, hvad denne meget afgørende sag, atomvåbenene, angår.
Nu efter den kolde krigs ophør har atomvåbnene mistet enhver eksistensberettigelse. De skulle have været gjort ulovlige allerede efter 2. Verdenskrig, så de ikke kunne bringe død og ødelæggelse på jorden.
Lad mig fortælle, hvad der ligger bag atomvåbenkapløbet: Spredningen var en sammensværgelse. Atomvåbnene var ikke tænkt som et instrument til at forhindre krige. Det modsatte er tilfældet.
Alle konflikter, selv 2. Verdenskrig, er påfund fra spionernes side, påfund der skal retfærdiggøre brugen af atomvåbnene.
De som ønskede atomvåben, skabte grobund for krig og fjendskab i alle dele af verden. Konklusionen må være, at vi forhindrer krig og fjendskab i fremtiden. Vi må have afskaffet alle atomvåbnene og forbyde produktion af dem.
Kvinder udgør 50% af verdens befolkning. De er imod krig og atomvåben.
I må hjælpe med at arbejde for en traktat, der forbyder atomvåben.
Vær så venlige at gøre mere for min løsladelse."
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand