Pacifisme i år 2000?

Aage Staffe beder om løsningsforslag. Opfordringen er hermed sendt videre til læserne!

Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1998


- se andre blade
Aage Staffe efterlyser en løsningsmodel i ovenstående indlæg.
Han får ikke SVARET i dette nummer af bladet, for hvad gør man ved al den uret, der findes i verden?
Forhåbentlig er der ansatser til et svar i de fleste indlæg, for som han nævner, er det noget de fleste tumler med dagligt.
Aage Staffes kommentar er affødt af dokumentationen i sidste nummer af folketingsdebatten om et "Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten".
Aage Staffes brev er en opfordring, dels til konkret handling for indianerne i Mexicos, dels til at få leveret en løsningsmodel.
Den konkrete sag kan læserne henvende sig til Aage Staffe om på ovenstående adresse.

En opfordring
Den anden opfordring er hermed givet videre til læserne:
Lad os få nogle flere af jeres overvejelser på bordet.
Folketingsdebatten viste, hvor små visioner politikerne har. Det kan vi vel gøre bedre.
Specielt da et dansk militært bidrag til en multinational indsats er aktuelt igen, denne gang med Kosova på dagsordenen.
• Hvad stiller pacifister op med denne konkrete sag?
• Hvad gør vi som pacifister, når de store konflikter blusser op?
• Hvad gør vi med diktatorerne, når vi bliver trætte af at sende læserbreve mod dem?
• Hvad sætter vi i stedet for de militære straffeaktioner?
• Hvad er pacifisme i år 2000?
Det behøver ikke være store gennemarbejdede kronikker - et par gode ord på et postkort er også godt.

Fredskommissionen
Næste nummer af bladet vil være præget af Fredskommissionens arbejde. Det er en gruppe fredsfolk, der forsøger at give et andet svar, end det Forsvarskommissionen snart kan forventes at komme med.
Om det bliver så konkret, som Aage Staffe ønsker det, kan jeg ikke garantere - men det bliver spændende læsning.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand