Uddannelse af fredsarbejdere

Aldrig Mere Krig har ansøgt om midler fra tipsmidlerne til at udarbejde et pilotprojekt med uddannelse af fredsarbejdere og -ambassadører.

Af Peter Henning Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1-1998


- se andre blade
Det kunne måske træde i stedet for civil værnepligt og være for både kvinder og mænd. Hvis vi får bevillingen, kan vi indkalde folk fra hele landet.
Aldrig Mere Krig ønsker at danne et bredt sammensat udvalg på mellem 6 og 10 medlemmer til at udarbejde et forslag til en grunduddannelse m/k af freds- og konfliktløsere. Ideen er ikke ny - men murens fald og den kolde krigs ophør medførte, at konflikterne blev mere lokale og af etnisk og religiøs karakter. Ikke blot vor statsminister - men også FN ahr været optaget af ideer om forebyggelse. I FN er det i øvrigt en dansker, der forestår arbejdet. I Frankrig har man en professionel hær og alligevel ikke afskaffet "værnepligten", idet man der indkalder de unge til et socialt humanistisk arbejde, fordi de unge fra forskellige socialgrupper skal lære at leve sammen.
Som situationen er for øjeblikket er det vores ønske at militæret bliver afløst af en politistyrke. Vore FN-styrker har i øvrigt en meget ringe uddannelse til løsning af konflikter. Det samme gælder beredskabstjenesten, som har øvet en fin indsats i Jugoslavien.
Uddannelsen til fredsarbejder m/k bør være ca 6-9 måneder (grunduddannelse). Ved også at indkalde kvinderne vil der kunne opnås en vis ligestilling og kvindernes mere bløde indgangsvinkel vil være til stor gavn. En sådan uddannelse vil desuden være en god samfunds- og familieuddannelse.
De personer, som bliver udsendt, skal selvfølgelig have en ekstrauddannelse - med praktik (evt. i udlandet) indeholdende særlige oplysninger om det område, man bliver udsendt til.
FN og OECD er begge konfliktløsningsorganisationer, som er blevet meget forsømt. En fredsarbejderuddannelse ville måske kunne skabe en mere folkelig, økonomisk og moralsk opbakning bag disse organisationers arbejde.
Fredsarbejderne skal indsættes før uroen bryder ud. De skal forsøge at lade sig integrere i det daglige liv. Være en slags stats- eller FN-udsendte observatører, der rapporterer tilbage. Man har erfaring for, at danske politiobservatører i Hebron har virket dæmpende på konflikterne.
Det skal være udvalgets formål at udarbejde en uddannelsesplan. De forskellige fag skal vurderes og antallet af timer til de enkelte fag skal vurderes. Hvor og hvordan skal det gennemføres.
Vi har kontakt til Else Hammerichs Center for Konfliktløsning og de vil støtte os med gode råd.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand