Rationalitet og magt

En anmeldelse. Græsrødders mål med deres aktivitet er at ændre forhold, de finder forkerte, gennem påvirkning af myndighederne.

Af Judith Winther Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1-1998


- se andre blade

Bent Flyvbjerg, bind 1 Det konkretes videnskab, gennemgår studiets teoretiske grundlag. Bind 2, Rationalitet og magt, handler om Aalborg-projektet samt de ti bud. Akademisk Forlag. Bind 1, 225 kr, bind 2, 375 kr. Bøgerne kan lånes på biblioteket.
Gennem læserbreve, artikler, bladudgivelser, i dag også gennem internet, samt ved henvendelse til myndighederne argumenterer græsrødderne for deres synspunkter. Og ved at arbejde for at skabe en så stor opinion som mulig for deres synspunkter, søger de at give magt til deres argumentation. Det sidste lader dog til at være betydeligt mere effektivt end det første. Demonstration af magt er stærkere end argumenter.
Bent Flyvbjerg har på grundlag af et studie af forholdene omkring beslutningen om og implementeringen af et trafikprojekt i Aalborg skrevet et studie i forholdet mellem rationalitet og magt. Det er blevet til en fantastisk oplysende, lærerig og spændende blotlægning af alle magtspillets finesser, talen-uden-om, forstillelser, afledningsmanøvrer og, om nødvendigt, reelle magtudøvelse. Machiavelli, som Flyvbjerg henviser til, kunne ikke have gjort det bedre.
Flyvbjerg ender med at opstille 10 udsagn (bud) - tallet 10 er tilfældigt -, der belyser magtens brug af rationaliteten for at nå sine mål. Første udsagn lyder: Magten definerer virkeligheden. Det er vigtigere for magten at begynde med at definere en givet virkelighedsopfattelse end at finde ud af, hvordan virkeligheden "i virkeligheden" hænger sammen. Magten vil altid søge at definere den rationalitet, der arbejdes ud fra.
Betydningen af at have sat sig på "virkeligheden", og hvordan det kan bruges, udvikles så gennem de næste udsagn. Jo større magt, man sikrer sig, desto mere kan man frigøre sig fra virkelighedens virkelighed, og man kan styre konfrontationen mellem de forskellige interesser, indtil selve den af magten skabte rationalitet bliver til magt.
Jeg tror, at alle, der på et eller andet felt har arbejdet med at påvirke politiske beslutninger, har oplevet den følelse af magtesløshed, når politikerne med alle udtryk for demokratisk åbenhed og imødekommenhed, ganske stille får drejet virkeligheden, så hele ens smukt opbyggede argumentation pludselig forekommer irrelevant og ubrugelig. Forklaringen på den magi findes her.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand