Udenrigsministerens inkonsekvens

Den 3. februar 1998 var Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om håndhævelse af associeringsaftalen mellem EU og Israel til førstebehandling i folketinget.

Af Katja Klerk Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1-1998


- se andre blade
Forslaget indeholdt en opfordring til regeringen om, at "kræve fuld israelsk overholdelse af Artikel 2 i Middelhavs-associeringsaftalen mellem Israel og EU, idet Israel som forudsætning for iværksættelse af associeringsaftalen særligt må bringe følgende forhold i orden:
A. Israel må omgående stoppe brugen af administrative og politiske fængslinger,
B. Israel må omgående stoppe brugen af tortur,
C. Israel må omgående standse bosættelserne i de besatte områder,
D. Israel må omgående ophæve alle apartheid-lignende regler,
E. Israel må omgående standse huskondemneringerne af palæstinensiske boliger".
Samtlige ordførere var imod forslaget med undtagelse af SFs, som henviste forslaget til velvillig behandling i udvalget. Mange af ordførerne fremhævede, at Israel jo er et demokrati og henviste i øvrigt til udenrigsministerens holdning: at sagen bedst løses ved den til stadighed løbende dialog på en række niveauer, og at man ved at opsige associeringsaftalen fra EUs side vil fraskrive sig en af de vigtigste påvirkningsmuligheder, man har.
Her kan det være på sin plads at minde om, hvad udenrigsministeren skrev i sine bemærkninger, da Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Israel blev fremsat den 2. oktober 1996: "Respekten for de demokratiske principper og for menneskerettighederne udgør et væsentligt element for partnerskabet. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør af aftalens bestemmelser kunne træfe passende foranstaltninger. Manglende overholdelse af aftalens væsentlige elementer vil således kunne føre til suspension af aftalen".
Men det var altså dengang!
Forslaget går nu til Europaudvalget, der forventes at have en betænkning klar i løbet af 4-6 uger, hvorefter anden og sidste behandling i Folketinget ventes i løbet af 1-2 måneder.
Siden har Amnesty International i et nyhedsbrev om Israel af 10.2.98 oplyst om et nyt lovudkast fra General Security Service (GSS), som handler om fortsat at legitimere, at Israel bruger tortur mod "sikkerhedstilbageholdte" under forhør.
En artikel i det nye lovudkast sikrer GSS ansatte immunitet med hensyn til strafansvar, hvis de har handlet i "god tro og på fornuftig vis udført deres pligt".
Amnesty International siger herom at: "Dersom forhørslederne tillader og forsvarer brug af tortur og mishandlinger, således som det nu er tilfældet, vil GSS ansatte, som bliver skyld i dødsfald, vedvarende handicaps og psykiske skader,straffrit kunne fortsætte deres gerninger".
I mange år har Amnesty International stærkt kritiseret GSS for systematisk at bruge tortur og mishandlinger, der var godkendt af hemmelige administrative retningslinier, under forhøret af tilbageholdte. I maj sidste år krævede FNs Komité imod Tortur udtrykkeligt, at Israel indføjede traktatens bestemmelser i den israelske lov.
Det nye lovudkast vil blive forelagt Knesset (det israelske parlament) når regeringen har godkendt det.
Der vil således vøre god grund for Folketinget til at følge lovudkastet og til at overveje sin stillingtagen til associeringsaftalen mellem EU og Israel.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand