Flygtninge er velkomne i Danmark

En hver krig, hvad enten der er tale om en international krig eller en borgerkrig, er en berettiget grund til at flygte fra krigsområdet.

Af Holger Terp - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4-1997


- se andre blade
Alle som flygter fra en krigszone er krigsnægtere og militærnægtere og bør have flygtningestatus og opholdstilladelse pr automatik, alene ud fra den betragtning, at fred er en menneskeret. Den seneste tids danske flygtningedebat i medierne og blandt politikerne, minder mig om tiden i Tyskland før krystalnatten. Som det er nu, kan alle uhindret skyde med skarpe meninger på alle, der er kommet syd for Kongeåen. Danmark er, målt ud fra bruttonationalproduktog statsbudget, et af verdens rigeste lande, og alligevel har vi, efter højtråbende medier og politikeres udgydelser gennem de sidste par år, ikke overskud til til at give den smule flygtninge som kommer her til landet opholdstilladelse og et grundlag til at etablere en ny tilværelse på.

Våbeneksport
I Danmark er vi glade for de varer, virksomheder eksporterer. Min begejstring for våbeneksport kan dog ligge på et meget lille sted.
Først eksporteres våben til alle som kan betale og dernæst vil vi ikke tage imod de mennesker som rammes af den politiske anvendelse af våbnene? Det samme gælder for alle lande i FNs sikkerhedsråd og for landene i EU og NATO. Alle de danske politikere burde være klar over, at de flygtninge, som kommer fra krigsområder, burde have krisehjælp, på samme måde som politiet, bankansatte og soldaterne i Den danske internationale Brigade, får krisehjælp, når de har været udsat for vold eller under beskydning. Der er endda oprettet et traumecenter under Forsvarsministeriet på Rigshospitalet i den anledning.
Så foreslår politikere fra Odense kommune i ramme alvor, at de selvsamme flygtninge i stedet for at få krisehjælp til at komme af med deres krigstraumer; i stedet for uddannelse, så de kan virke i det danske samfund og i stedet for et ordentligt arbejde, så de har noget at leve af, så skal flygtningene i stedet for opdrages af frømandskorpset og jærgersoldaterne. Lære opdragelse af soldater, som, alt andet lige, ikke har nogen pædagogisk uddannelse. Det skal nok nytte meget. Næ, den første betingelse for at få færre flygtninge her til landet er, at politikerne skærer ned på våbeneksport og samtidig arbejder for, at de andre NATO-lande gør tilsvarende. Spar på skillingen og lad daleren rulle.
Lige siden vedtagelsen af bistandsloven i 1975 har danske ansvarlige politikere fundet det nødvendigt at skære ned i sociale udgifter. Liberale i alle partier forener eder... Det er ikke sjovt at have brug for offentlig hjælp og ydelser. Dagpenge og dagpengeperioden er skåret ned, medicintilskud er barberet væk eller er helt fjernet.
Ventelisterne på hospitalerne er kilometerlange. Der er kaotiske forhold på plejehjem. Boligkøerne er lange som et ondt år. Den kollektive trafik har urimelige vilkår. Politikerne privatiserer værdier fra det offentlige i lange baner udelukkende til gavn for nogle få rige, og på bekostning af den tredjedel af den voksne befolkning som er på overførselsindkomst. Forholdene i uddannelsessystemet, i skolerne og på det kulturelle område, specielt for folkebibliotekernes vedkommende er jammerlige til trods for at Danmark, statistisk set, er et af verdens rigeste lande. Den anden betingelse for, at flygtninge i Danmark får et rimeligt liv, er altså, at sociale nedskæringer stoppes.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand