Totalnægtelse på kasernerne

"Insumissión en los Cuarteles" er en ny form for civil ulydighed overfor militær og militarisme generelt.

Peter Kragh Hansen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4-1997


- se andre blade
Det drejer sig om at møde op til sessionen og når vi så er blevet soldater, deserterer vi. Vi er desertører. Senere offentliggør vi det kollektivt og forklarer medierne om årsagerne til vores ulydighed.
Totalnægtelse på kasernerne er den logiske fortsættelse af totalnægtelsen, nu da det er blevet kendt, at vi står i en relativ ny situation (professionalisering af militæret og nye funktioner for hæren m.m.) der bibeholder alt det, som totalnægtelsen også er en kritik af: autoritet, voldsapparatet - d.v.s. selve eksistensen af selve militæret.
Det løser kun et problem at lave en professionel hær - afskaffelsen af værnepligten er det eneste argument til fordel for professionaliseringen af militæret."
Sådan starter et manifest fra denne spanske gruppe, som Ikkevold har modtaget. Og som sådan rammer det ned midt i den debat, som vi startede i sidste nummer om værnepligten - og som bliver fortsat af Bjarke Andersen i dette nummer.
For har spanierne ikke fat i en vigtig pointe: Hvis det lykkes os at afvikle værnepligten, så bliver det om muligt endnu sværere at arbejde antimilitaristisk - vi mister den sidste mobiliseringsbase - militærnægterne.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand