Værnepligt - hvad skal vi med den?

Efter at have stiftet bekendtskab med værnepligtsloven i næsten 5 måneder er jeg ved at være godt utilfreds med tilværelsen.

Af Bjarke Andersen, militærnægter, Odense Teater Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4-1997


- se andre blade
Det siges, at vi lever i et frit land, men denne frihed gælder åbenbart ikke for unge mænd, hvis de er så uheldige at trække et for lavt nummer på deres session. Så skal de med vold og magt tvinges til at beskæftige sig med noget, de ikke selv har valgt i 6-12 måneder af deres liv. Så meget for friheden!
I værnepligtsloven §1 står der: "Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver." Dette er en gammel lov, som overhovedet ikke er fulgt med landets udvikling gennem de sidste mange år.
I dag er der ikke noget at forsvare fædrelandet mod, så derfor sendes soldater udenlands for at finde noget at forsvare - det er jo en stor trussel mod Danmark, hvis der f.eks. er borgerkrig i Albanien! Men hvorfor skal vi bruge 15 milliarder hvert år på at sikre et fredeligt og demokratisk valg i Albanien? Og hvorfor er det nødvendigt at tvinge 7-8.000 unge mænd til at træne i at forsvare fædrelandet, når der nu ikke findes en aktuel fjende? Det må da kunne gøres på en billigere og mere effektiv måde.

Militærnægtere
Så er der os, som nægter at deltage i krigsundervisningen - militærnægtere bliver vi passende kaldt. Det er os, som var så uheldige at trække et for lavt nummer og ikke havde nogle gode fysiske skavanker, som lægen ville anerkende. Vi udgør omkring 10% af de indkaldte for tiden, er som regel børn af højtuddannede forældre - tendensen må være, at jo mere man lærer, desto større chance er der for, at man bliver nægter.
Men ifølge militærnægterloven skal vi altså beskæftige os med en eller anden form for statsarbejde, som ikke ville blive udført alligevel. Det hedder sig i hvert fald, at vi ikke må udføre arbejde, som optager en ledig normeret stilling - og det lader vel ikke så meget tilbage? Det mest tåbelige er, at vi i stedet for at have et job og betale skat til staten, render rundt og laver ingenting, mens vi får 5-6.000 kr. om måneden for det. På årsbasis bruges der altså omkring 35 millioner på at holde nægterne beskæftiget med arbejde, som ikke skal udføres - blot fordi vi har værnepligt her i landet!

Fjern værnepligten
Min opfordring er derfor, at værnepligten fjernes. Den er utidssvarende og koster samfundet alt for mange penge, og desuden krænker den den personlige frihed til bestemme over ens eget liv. Et argument for loven har været, at der er for få frivillige til, at et ordentlig forsvar kan holdes gående. Det nægter jeg simpelthen at tro på - når vi har et hjemmeværn med 65.000 medlemmer, må der også være personer nok med lyst til at arbejde som soldat. Desuden vil en professionel hær have større motivation (folk er jo ikke blevet tvunget), være mere effektiv (der stilles forhåbentlig større ansættelseskrav, end at ens helbred blot skal være ok) og dermed være billigere.
Personlig så jeg naturligvis helst, at man helt fjernede forsvaret og dermed også værnepligten, men da det må siges at være en længerevarende proces, som kræver samarbejdsvilje fra mange forskellige lande, er jeg godt klar over, at det ikke er realistisk i den nærmeste fremtid. Det vil også kræve en global holdningsændring fra troen på, at alle vil mig noget ondt, til alle vil mig det bedste. Det vil tage meget lang tid, men jeg håber da, at det sker mens jeg lever - jeg ser i hvert fald frem til det.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand