Find inspiration i de gamle blade

Alle artikler i Ikkevold fra årene 1971-1997 er nu samlet i et systematisk index med 5200 poster.

Af Holger Terp - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1997


- se andre blade
Ikkevold er er fortsættelse af foreningens tidsskrift Pacifisten som udkom i årene 1946-1970, der igen er en videreførsel af foreningens tidsskrift Aldrig Mere Krig som udkom i årene 19331945. Indexet over Ikkevold er udarbejdet ud fra den formodning, at der er ingen som husker alt hele tiden, og hvor var det nu det var, at der stod den artikel som jeg lige står og skal bruge nu? Fra 1993 er Ikkevold trykt sammen med Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds tidsskrift, "Fred & Frihed", der altså også er indekseret.
Det er ikke alle abonnementer, der gemmer alle de tidsskrifter som kommer med posten. Nogle gemmer kun eksemplarer af tidsskrifter som har speciel interesse for dem, men med dette index i hånden, kan man gå ned på sit lokale bibliotek og finde artiklen, eller, hvis biblioteket ikke har Ikkevold, så kan artiklen bestilles udefra.
Grunden til at indexet er lavet er en formodning om, at det kan være med til at øge interessen for Ikkevold og Landsforeningen Aldrig Mere Krig. Både for hvad der har stået i det kan vi have nytte af det og lære af det? Og også ønsket om øget interesse for Ikkevold i fremtiden. Hvad skal der stå i bladet og hvem skal skrive artiklerne?
Indexet er systematisk opbygget med et par store hovedgrupper, hvilket ikke kan undre, Aldrig Mere Krigs formål taget i betragtning. Det er fredssagen og militærnægtelse. Enkelte artikler har kunnet bringes flere steder i indexet, men jeg har bestræbt mig på at sprede artiklerne så langt ud i systematikken som muligt. Nogle artikler vil givetvis blive flyttet i senere udgaver af dette index.
Registreringen er tilstræbt komplet. Små notitser, enkelte korte anmeldelser og små referater og meddelelser om møder og arrangementer er ikke medtaget. Der er medtaget forfatter, titel, undertitel, emneord, og noter, alt efter hvor vigtige artiklerne skønnes at være.
Hvis Ikkevolds læsere ønsker, at nogle poster suppleres med yderligere oplysninger, hører jeg gerne fra dem. Lige som kritik af indexet er velkommen.
Frem til 1980 blev Ikkevold udgivet af Aldrig Mere Krig og Kristeligt Fredsforbund i fællesskab. Fra 1993 er Ikkevold trykt sammen med Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds tidsskrift, "Fred & Frihed" og for denne periode er dette blad altså også indekseret.
Redaktionen var og er stadigvæk kollektiv, med Erling Salomonsen som den første ansvarshavende redaktør. Siden kom Ole Galster Balch, Jens Thoft, Finn Held og Peter Krag Hansen til.
Indexet findes kun i elektronisk form og fylder i alt 266 sider. Det kan hentes i fredsbevægelsens elektroniske bibliotek på internettet, der også rummer andre gode udgivelser: FRED.dk. De fleste folkebiblioteker kan hjælpe med at finde det.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand