International Peace Bureau

Aldrig Mere Krig er nu m edlem af IPB

Aldrig Mere Krig Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1997


- se andre blade
International Peace Bureau er verdens ældste internationale freds netværk. IPB har 18 internationale og 150 nationale eller lokale medlemsorganisationer i 49 lande. IPB blev dannet i 1893 og vandt Nobels fredspris i 1910 for sit arbejde. I dag arbejder foreningen med at støtte FNs freds og nedrustningsinitiativer, starte fælles kampagner og hjælpe græsrøddernes fredskampagner.
Arbejdsfeltet er bredt og strækker sig fra atomnedrustning og kampen mod landminer til konfliktløsning og uddannelse til fred. Øverst på listen i dag er arbejdet for Haag Appellen for Fred 1999, der også indeholder de nævnte arbejdsområder. Vi ser frem til at både at få og at give ny inspiration gennem samarbejdet med International Peace Bureau.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand