Foreningen Regnbuekassen Vest

Få mulighed for at benytte pengeinstitutter (banker, sparekasser og andelskasser) på et økologisk, etisk, socialt og demokratisk grundlag.

Af Viggo Boller Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1997


- se andre blade
Foreningen Regnbuekassen Vest er en "aflægger" af Foreningen Regnbuekassen. Den begyndte sit arbejde i 1989, og på generalforsamlingen den 10. maj 1997 blev det vedtaget at opdele Foreningen Regnbuekassen i flere foreninger for at styrke det lokale arbejde. Derfor skiftede den oprindelige forening navn til "Foreningen Regnbuekassen for Sjælland" Regnbuekassens formål
Foreningens formål er at sikre mulighed for at benytte pengeinstitutter (banker, sparekasser og andelskasser) på et økologisk, etisk, socialt og demokratisk grundlag samt at oplyse om de konkrete muligheder herfor.
Foreningen arbejder for at sende stadigt flere penge ind i kredsløb, der først og fremmest arbejder til gavn for natur, miljø, sundhed og livskvalitet.

Foreningen Regnbuekassen Vest
En arbejdsgruppe har i længere tid arbejdet med starten på den nye forening, og den 29.10. var der indkaldt til stiftende generalforsamling i den nye forening, der skal arbejde i hele området vest for Storebælt (indtil evt. nye Regnbuekasse-foreninger stiftes).

Er Foreningen bank?
Nej, det er en forening. Den samarbejder nu med Folkesparekassen, men håber at få samarbejde i gang med flere pengeinstitutter.
Medlemmerne er enige om, at deres penge kun skal lånes ud til fredelige, grønne og bæredygtige formål. Derfor har de overdraget deres rentefri lånemulighed fra en eller flere konti til en Regnbuepulje. Altså kun lånemuligheden - pengene kan de selvfølgelig bruge, som de plejer. Fra denne pulje ydes der lån til "grønne" formål rente
frit, men med et administrationsgebyr på p.t. 4,5 % til Folkesparekassen og ½ % til Foreningen Regnbuekassen.
Jo flere penge i Regnbuepuljen - jo flere lånemuligheder til grønne projekter.

Nytter det noget?
Et eksempel:
Du har en almindelig lønkonto med Dankort. Den 1. indgår der 10.000 kr.
Du bruger pengene jævnt over måneden, så den sidste står der 0 kr. Dit gennemsnit har så været 5.000 kr.
Du har brugt dine penge som sædvanligt, men har alligevel gjort det muligt hvert år at udlåne mindst 5.000 lavtforrentede kr. til fredelige, grønne formål.
Den "gamle" Regnbuekasse har på den måde gennem JAK-pengeinstitutter i form af kassekredit og afdragslån formidlet lån til bl.a. økologiske landbrug, gartnerier, økologisk ægproduktion, solfangere, masseovne, vindmøller, multtoilet, akvakultur og fiskeopdræt, økologisk landsbysamfund, økologisk sæbe og rengøringsmidler, en brønd, en Ellert, en computer, en traktor, renovering af hus.

Hvad nu hvis jeg selv skal bruge et lån?
Hvis det er til et grønt formål, kan du selvfølgelig søge Foreningen Regnbuekassen Vest om lån. Hvis
det ikke hører ind under Regnbuekassens formål, kan du enten søge et rentelån, eller ændre din Regnbuekonto til en almindelig konto fra dag til dag, så du igen begynder at optjene rentefri lånemulighed til dig selv.
Mange af os er også så forsigtige, at vi har begge slags konti - en til Regnbuekassen, og en til os selv.

Sådan kan du hjælpe
Alle, der går ind for Regnbueidéen, kan være med. Som medlem er du med til at sprede kendskabet til foreningen - det koster 75 kr. Det er selvfølgelig allerbedst, hvis du også opretter en Regnbuekonto i Folkesparekassen - det koster ikke noget. Så begynder dine penge at arbejde for et bæredygtigt samfund. Kom og vær med - mange bække små …

Sådan får du lån
Send en ansøgning til foreningen. Vurderer Foreningen Regnbuekassen Vests bestyrelse at formålet er "grønt", giver den "grønt lys" til Folkesparekassen, der vurderer projektets sikkerhed og yder eller afslår lånet.
Vi håber at høre fra jer.

Viggo Boller Viggo Boller er sekretær i Foreningen Regnbuekassen Vest, Møllevangs Allé 200, 8200 Århus N, tlf. 86 16 55 25.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand