Militær økonomi

Et regnestykke...

Af Holger Terp - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1997


- se andre blade

Først købes, eksprioriteres eller beslaglægges,
en række større grunde og landbrugsarealer,
til en ukendt værdi.
Unge mænd indkaldes,
værnepligtige er billige.
For at forsvare sig skal de have våben.
Derfor oprettes militærbaser,
som konstant holdes ved lige og moderniseres,
for et ukendt beløb.
Fabrikker til fremstilling
af plutonium, beriget uran
og atomsprænghoveder bygges,
for et astronomisk beløb
Raketter anskaffes
passende døbt Hades,
militæret kender den græske kultur,
indkøbsprisen var 13.6 mia. francs.
Atomvåben afprøves
de skulle være sikre,
forsøgene foregik langt fra Paris,
fjerne kolonier værdsættes.
Fjenden kom ikke,
frygtede våben udeblev.
Nu rammer en større trussel end fjenden,
prisen for fred er kolossal.
Baser nedlægges,
omkostningerne i år er 793 mio francs,
Hades-raketter afrustes for 98 mio,
Atomfabrikker lukkes for 1.8 mia francs
Mindst 2 mia francs koster freden i Frankrig,
andre lande har også atomvåben,
i lille Danmark har vi dem ikke.
Hvad koster det,
vores fjender,
skatteyderne,
og stolthed,
at bortsprænge
de danske landminer?Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand