Kønsbestemt vold

Vold mod kvinder og piger er en af de største hindringer mod social og økonomisk udvikling i verden i dag, siger UNICEFs nye rapport, "Nationernes fremskridt 1997".

Af Susanne Neertoft Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade

Over 60 millioner kvinder, som burde være i live i dag, er forsvundet som følge af vold på grund af kønsdiskrimination. Og mange flere millioner kvinder rundt om i verden lever dagligt med truslen om fysiske overgreb. Intet kontinent, land eller socialt lag kan sige sig fri for problemet, fremgår det af UNICEF-rapporten "Nationernes fremskridt 1997."
"Denne kroniske voldstilstand har fået et omfang, så det i dag er det mest gennemtrængende brud på menneskerettighederne," siger UNICEFs eksekutivdirektør, amerikaneren Carol Bellamy, der offentliggjorde rapporten ved et internationalt pressemøde i London den 22. juli.
Rapporten "Nationernes Fremskridt" er udkommet hvert år siden alverdens statsledere ved Verdenstopmødet om børn i 1990 forpligtede sig til at gennemføre en handlingsplan til forbedring af børns forhold. Hvert år provokerer rapporten landene til at leve op til deres løfter fra verdenstopmødet, idet den giver en oversigt over nationernes udvikling på de områder, der er vigtige for børns sundhed og udvikling. Dette års rapport bringer f.eks. statistikker og oplysninger om faldende børnedødelighed, stigende kriminalitet og alkoholmisbrug blandt børn og unge, HIV/aIDS-problematikken, udviklingsbistandens størrelse, manglen på sanitære forhold, børns adgang til undervisning, udbredelsen af amning og brud på Kodeks om markedsføring af modermælkserstatninger, vold blandt skolebørn og vold mod piger og kvinder.
Rapporten giver en chokerende række eksempler på vold og andre former for overgreb mod kvinder og piger. Den omtaler f.eks. brudebrande i Indien, hustruvold i USA, unge kvinder, der far kastet syre i ansigtet i Bangladesh, og den fortæller om udbredt mord på pigebørn og om hvordan omskæring af kvinder og piger forårsager lidelser og død i mange lande.
Socialforskere, siger rapporten, har nu opdaget, at omfanget af vold og overgreb mod kvinder og piger langt overstiger tidligere antagelser. Undersøgelser har f.eks. vist, at mellem 1 ud af 5 og 1 ud af 7 kvinder bliver ofre for voldtægt i løbet af deres liv, og at mellem 25 og 50 procent af alle kvinder har oplevet fysisk vold fra en partners side. Selv i et forholdsvist åbent samfund som det amerikanske anmelder kun 1 ud af 100 kvinder den vold, som hun udsættes for.
"Vold mod kvinder er også vold mod piger, og flere typer af kønsbestemt vold er direkte rettet mod piger. Forkærlighed for drenge frem for piger resulterer i udbredt abort af pigefostre. Mord på nyfødte piger er et velkendt fænomen i nogle samfund, især i dele af Asien. Om skæring af piger - fjernelse helt eller delvist af pigers kønsorganer - er en udbredt praksis i mindst 28 lande, især i Afrika. Henved 130 millioner kvinder og piger er i dag blevet omskår ne," oplyser UNICEFs eksekutivdirektør, Carol Bellamy.
"At være født pige i verden i dag er det samme som at være blevet født til et risikabelt liv. Hver pige vokser op under voldstruslen. Den skygge af vold, hvorunder kvinder og piger lever, svækker dem både psykisk, fysisk og socialt, og det påvirker den sociale og økonomiske udvikling i alle samfund," siger hun.
Undervisning af piger er en af de vigtigste måder, hvorpå man kan beskytte piger mod vold, mener UNICEF. Piger, der nægtes deres ret til skolegang, bliver henvist til en svag social og økonomisk position, der gør dem sårbare overfor udnyttelse og vold.
Lovgivning mod kønsbestemt vold er også vigtig. Lovgivning i sig selv er ingen garanti for beskyttelse af kvinder, men national lovgivning kan hjælpe med til at skabe nye holdninger i samfundet. Der er dog i dag meget lidt national lovgivning mod kønsbestemt vold mod piger og kvinder. Kun en fjerdedel - 44 lande - ud af 193 nationer _ har vedtaget love mod hustru vold, kun 27 lande har lovgivning mod seksuelle overgreb og kun 17 lande anser ægteskabelig voldtægt for kriminalitet. Selv i de lande, hvor lovgivningen eksisterer, er det en udfordring at sikre, at den også overholdes, fremgår det af rapporten "Nationernes fremskridt".
"Status quo er utålelig. Vi må insistere på, at vold mod piger og kvinder bør være en chokerende afvigelse, frem for en usynlig norm," siger Carol Bellamy. AIDS truer fremskridtet. Afsnittet om vold mod kvinder og piger er nedslående. Den opti mistiske titel på UNICEF- rapporten "Nationernes fremskridt" er også på andre mader misvisende, selv om ikke alt er negativt. 1997-rapporten rummer bade gode og dårlige nyheder:
- Børnedødeligheden er f.eks. faldet jævnt over de sidste 15 år. Til gengæld truer udbredelsen af HIV/aIDS nu disse fremskridt i ca. 30 lande. Hver dag der mindst 1.000 børn af AIDS i verden. Samtidig synes forskningen på området at koncentrere sig om de HIV-smittede i den rige del af verden. UNICEF fordømmer denne skævhed og anbefaler, at der nu sættes fokus på udviklingslandene til gavn for de mange flere, der er HIV-smittede i Afrika og Asien.
- Stadig flere mennesker har nu adgang til ren vandforsyning. Til gengæld har tre milliarder - halvdelen af jordens befolkning - ikke adgang til ordentlige sanitære forhold.
- Det er snart mange år siden, at Kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger blev vedtaget. Vigtigheden af amning er ikke et ukendt begreb. Hospitaler verden over er blevet hædret med titlen "Spædbørnsvenlige hospitaler" for deres arbejde for at få nybagte mødre til at amme frem for at anvende modermælkserstatninger. Alligevel fortæller rapporten om, hvordan kodeksen stadig brydes af mange firmaer med mange spædbørns død til følge.
- Et afsnit i rapporten beskæftiger sig med ungdomskriminelle. Stadig flere børn kommer i konflikt med loven. De færreste lande fører statistik med, hvor mange børn og unge, der holdes indespærret, hvor længe og hvorfor. UNICEF efterlyser en ansvarlighed fra landenes side, nar det gælder børn og unge i kriminalitet. "Børn har også krav på en retfærdig behandling af retssystemet, således at de har mulighed for senere at klare sig i samfundet," hedder det i rapporten.
- Særlig beskæmmende for danskere er tallene for 15-åriges forbrug af alkohol og 15-årige, der indblandes i voldshandlinger i skolerne. Her placeres Danmark nemlig i statistikken øverst på listen over 15-åriges alkoholforbrug og som nummer 3 på listen over de lande, hvor flest 15-årige involveres i vold i skolerne.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand