Militærnægtertallet stiger igen

20% flere nægter.

Af Øjvind Vilsholm Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade
Antallet af militærnægtere har de seneste år ligget på omkring 350 hvert halvår, men i 97 har der været en kraftig stigning i antallet af folk, der ikke vil have noget med militæret og beredskabskorpset at gøre. 444 slap ud af militærets klør i 1. halvår af 97 - det er en stigning på 21,6% i forhold til 1. halvår af 96.


 
 

Antal militærnægtere 1. halvår 1994-1997
År Antal nægtere

94     350
95     366
96     365
97     444


Kilde: Indenrigsministeriets Militærnægteradministration
De sidste 4 år har der være lige godt 700 militærnægtere om året, men nu er der meget, der tyder på, at vi bryder den magiske grænse på 800 - ja måske op mod 900. Kommer der mere end 850, er vi på vej tilbage mod 70'er tilstande, hvor vi havde Danmarkshistoriens højeste antal militærnægtere.
"Det er glædeligt, at så mange unge viser deres utilfredshed med militæret i en tid,hvor forsvaret ellers propaganderer massivt for deres officersuddannelser og Den internationale Brigade," siger Øjvind Vilsholm fra Militærnægterforeningens bestyrelse. "Meget kunne tyde på, at der skal en endnu mere massiv indoktrinering til for at stoppe militærnægternes fremgang".
Det er med små midler lykkedes for Militærnægterforeningen at nå ud til flere unge dels på sessioner dels på gymnasier og HF-kurser. her mærker Militærnægterforeningens aktivister den stigende mistro til militæret.
"Mange skal blot have at vide, at der findes et fornuftigt alternativ til den militære værnepligt, så kan de godt se det meningsløse i at skulle lade andre kommandere rundt med sig i næsten et år," fortæller Øjvind Vilsholm. "Før i tiden gik mange unge i forsvaret, fordi de mente, det ville gavne deres chancer i erhvervslivet - og det er der selvfølgelig stadig nogen, der tror. Men det er ved at gå op for flere og flere, at det er en myte. De unge kan godt se, at forsvarets hierarkiske struktur med krav om blind lydighed ikke bringer dem ret langt i den virkelige verden", mener Øjvind Vilsholm. I dag er der brug for at de unge kan tage beslutninger og selv forholde sig til tingene - det lærer man ikke som værnepligtig i forsvaret eller beredskabskorpset", slutter Øjvind Vilsholm.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand