Fredsarbejde i Sierra Leone

Sierra Leone - på vej hvorhen?

Af Inger Nyegaard Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade

Det var en glad og optimistisk kvinde fra den vestafrikanske stat Sierra Leone, der i 1996 deltog i Ligaens eksekutivmøde i Sri Lanka. Efter adskillige års borgerkrig besluttede kvindegrupper af meget forskellig opservans at arbejde sammen for at skabe en dialog mellem de krigende parter.
Det lykkedes over al forventning, og der hersker ingen tvivl om, at kvinderne har spillet en stor rolle i afslutningen af krigen. En aftale blev underskrevet den 30. november 1996.
Samarbejdet mellem de forskellige kvindegrupper blev fortsat, og der blev i 1996 oprettet en WILPF sektion i Sierra Leone. I det forløbne år er der blevet arbejdet for oprettelsen af et kvindecenter for fredelig konfliktløsning, og flere kurser er blevet afholdt. Desuden har man afholdt kurser med under visning i kvinders rettigheder samt arbejdet i flygtningelejre i skoler.
Alt dette blev på det grusomste afbrudt i maj i år, da der blev foretaget et militærkup mod den demokratisk valgte regering, og der hersker nu fuldstændigt anarki i landet.
Næsten halvdelen af befolkningen lever som flygtninge, både i de omliggende lande såvel som i selve landet. Adskillige WILPF medlemmer har måttet opgive deres jobs og er flygtet, men ønsker dog at vende tilbage, så snart det er muligt. Den nuværende militærregering har bekendtgjort, at den ikke vil træde tilbage før år 2001.
Det var lykkedes for et WILPF medlem at rejse til England for at deltage i dette års møde i England; hendes navn er Nassia Asgell, og hun er sagfører. Jeg havde mange samtaler med hende, og hun var naturligvis meget nedtrykt og gjorde sig mange overvejelser om sin tilbagevenden. Hun fortalte, at ingen kunne føle sig sikker. Venner og fjender blev dræbt fuldstændig vilkårligt, ligesom der blev røvet og plyndret i flæng.
Ved afslutningen af mødet havde hun imidlertid besluttet sig for at vende tilbage og fortsætte sit arbejde for fred og forsoning. Man må ønske for hende og alle andre kvinder og mænd, der arbejer for en varig fred og forsoning, at de kan bevare modet.
Den 18. september vil Afrika-kontoret i Washington afholde en støttedag og lobbye den amerikanske regering om at tage initiativer angående Sierra Leones situation. WILPF er inviteret til at deltage i denne lobby-virksohed og til at deltage i andre støttearrangementer, der vil finde sted i Washington. Der vil også blive rettet henvendelse til FN.
Foto: Nassia Asgell fra Sierra Leone


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand