Tysklands-brigaden

Et militært eventyr til det hvide ud af øjnene. I år er det halvtreds år siden, at den danske regering første gang lavede en troppe-enhed, som skulle fungere uden for Danmarks grænser.

Af Holger Terp - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade
Baggrunden for oprettelsen af Tysklandsbrigaden, den 15. maj 1947, på 4.000 mand var et løfte i befrielsessommeren til den engelske regering, om at man godt ville aflaste den engelske besættelsesstyrke i Tyskland. Brigaden skulle fungere i to år.
Under folketingsdebatten om oprettelsen af styrken, sagde den daværende socialdemokratiske forsvarsminister Harald Petersen, at "Vi overvurderede vores kræfter", men oprettelsen af brigaden blev kædet sammen med en løsning af spørgsmålet om de mange tyske flygtige her i landet.
I en tid, hvor der manglede næsten alt i Danmark bevilliger Rigsdagen 135 millioner kr. til brigaden. Fint skulle det være.
Brigaden fik militærmusik, eget pengesystem og radioudsendelser fra Danmark og havde sit eget brigademærke. Soldaterne blev afløst hvert halve år. Man gjorde meget ud af soldaternes fritid. I kasernerne blev der indrettet skrivestuer, læseværelser, filmstuer, og foredragssale, ligesom der var adgang til at dyrke sport.
Som noget helt specielt blev der i forbindelse med kasernerne oprettet mindre hoteller, hvor gæster kunne overnatte. Desuden indrettede man et dansk bageri og fik dansk forplejning, så soldaterne ikke skulle lide for meget af hjemve.
Brigadens udrustning skulle i første omgang være leveret og betalt af englænderne, men englænderne solgte gamle våben for 70 millioner kr., som tidligere havde været beregnet til engelske styrker til brigaden. Våbenhandlen vakte stor røre i Danmark.
Der gik ikke lang tid, før alle budgetter var overskredet. Allerede i oktober 1947 kommer det frem, at folkene i Brigaden har kørt i det nye modefænomen bil for over 7 millioner kroner, og at man derfor må ansøge om yderligere 35 millioner til at dække transportbehovet.
I år vil forsvarsministeriet sikkert fejre Tysklandsbrigaden med promt og pragt.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand