Another Way

Denne bog giver en omhyggelig analyse af den vold, der spreder sig i både byer og i lande fra Bosnien til Liberia, Afghanistan, Cambodia og Sudan.

Ulla Moltved  Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade
Another Way
Positive Response to Comtemporary Violence.
Af Adam Curle, 150 s., Jon Carpenter Publishing, PO Box 129, Oxford OX1 4PH, England.

Volden virker ofte meningsløs. Adam Curle har mødt volden mange steder i verden som fredsmægler og aktiv pacifist. Han mener, volden kommer fra fremmedgørelse og en følelse af at være afskåret fra andre i en verden, som er gjort meningsløs af 2 verdenskrige og en usædvanlig hurtig teknologisk udvikling.
Det er vanskeligt at behandle den stigende vold med konventionelle politiske eller diplomatiske metoder. Volden har skabt uløste problemer for politi og sociale instanser samt for FN og andre internationale organisationer.
Men i det krigshærgede Kroatien har Adam Curle arbejdet med en gruppe mennesker, der har overvundet deres egen angst og har vist, at de kan fungere på trods af frygt og fordomme og militarisme. De bor der - de er ikke udefra kommende rådgivere eller mæglere. De tager sig af tusindvis af flygtninge, af dem der er blevet traumatiseret af krigen, at børn, der næsten ikke har kendt andet end vold i deres liv. Ved deres eksempel og deres arbejde spreder de ringe af medfølelse og ikkevold. Adam Curle har givet kurser og levet med dem som deres ven. Han ser dem som model, der er meget vigtig for alle, der er optaget af denne verdens skæbne, mens vi nærmer os det næste årtusind.
Adam Curle har undervist i psykologi, pædagogik, fred og udvikling på en række universiteter, bl.a. i Exeter, Harvard, Ghana og Bradford. Han har arbejdet som mægler og været aktiv for fred i mange lande: i Indien og Pakistan, i Nigeria, Sydafrika, Zimbabwe, Nordirland, Sri Lanka, og han er nu i sit 81. år stadig aktiv i det tidligere Jugoslavien. Han besøgte Danmark i maj 1997 inviteret af Centret for Konfliktløsning, og han holdt et foredrag og 2 workshops om netop de emner, han behandler i sin ovennævnte bog. Han deltog også i de danske kvækeres årsmøde, da han selv er kvæker,og også der fortalte han om sit arbejde. Alle, der mødte ham, oplevede hans oprigtighed og hans varme udstråling.
Bogen kan absolut anbefales.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand