Radioaktiv spredning forurener Danmark

Flere og flere mennesker i Danmark rammes af kræft som følge af radioaktiv spredning fra Storbritanniens oparbejdningsanlæg for plutomium

Af Ulla Røder Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade
På de engelske landeveje kører der konvojer af biler lastet med atomvåbensprænghoveder rundt uden at være mærket med nogen form for advarselsskiltning eller anden varsling om transporten til befolkningen eller myndighederne. I tilfælde af uheld vil plutonium slippe ud i luften med deraf følgende forgiftning af enorme arealer i årtusinder - en katastrofe for civilbefokningen. Trods stor modstand og et stort overvågningsnetværk hos lokalbefokningen synes disse transporter imidlertid blot at fortsætte.
Bilerne transporterer således atomvåbensprænghoveder frem og tilbage på de engelske hovedveje - mellem bombefabrikken i Burghfield i det sydlige England og Trident atomvåbenbasen i Coulport i Skotland samt RAF-basen i East Anglia.
Kendte destinationer for disse dødelige transporter omfatter bl.a. Sellafield i Cumbria, Rolls Royce Nuclear i Derby, RAF Brize Norton i Oxon, Chapelcross og Coulport, en Trident atomvåbenbase i Skotland.

Det omstridte Sellafield
Atomanlægget ved Sellafield i det vestlige England er Storbritanniens mest omstridte industrikompleks. I Sellafield oparbejder man plutonium fra brugt uranbrændsel - plutonium, der bliver solgt til flere lande i Europa, og samtidig har Sellafield-anlægget nu ansøgt den britiske regering om tilladelse til at øge udslippet af radioaktivitet, noget der vil få konsekvenser langt uden for Storbritanniens grænser.
Den radioaktive forurening breder sig nemlig ud i luften og i vandet og har påført folk i mange lande - herunder også i Danmark - livsfarlige kræftsygdomme. Og leukæmitilfælde hos lokalbefolkningen har nu efter 50 års udledning nået et så synligt omfang, at de nu ikke kun er "noget der rammer naboen". Forureningen af gasser som krypton-85 breder sig med vinden til Danmark, og væsker udledes i havet, bestråler fiskene og havbunden i hele det Irske hav og ødelægger fiskeriet i Nordsøen. En del af denne forurening spredes med vind og strøm til den danske vestkyst, og skumsprøjt sender radioaktivitet ind over vore kystarealer. Videnskabsmænd har påvist, at det tager cirka 5, 6 år at føre forureningen med strømmen fra det Irske hav helt op til det arktiske hav.

Plutonium og terrorisme
Med den øgede produktion af plutonium vil der også ske en yderligere optrapning af transport af plutonium på vejnettet. Risikoen for, at terrorister en dag får plutonium i hænde er meget stor. Der skal kun bruges en ganske lille mængde for at fremstille en lille atombombe, og jeg behøver vist ikke at udpensle, hvad der sker i tilfælde af, at en sådan bombe sprænges i en storby.
Vi må forlange, at de danske myndigheder tager dette problem op. De eksisterende atomvåbensprænghoveder bør demonteres, og al produktion af plutonium bør stoppes. Der findes ingen saglig grund til at anvende plutomium, som kun kan bruges til våbenfremstilling.
Vi må forlange, at oparbejdningsanlæggene lukkes, og plutoniummet anbringes i geologiske slut-deponeringsanlæg. Dette arbejde vil holde de nuværende arbejdere beskæftiget i mange år fremover med demontering, oprydning af fabriksarealerne, (så godt det er muligt) og overvågning af plutoniummet, for at det ikke skal falde i hænderne på terrorister eller andre stater med interesse for udvikling af atomvåben.


Løbeseddel fra "Nukewatch", der opfordrer folk til at melde tilbage, hvis de se en konvoj.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand