Galtung advarer mod NATO-ekspansion

Johan Galtung: - Både en varm og en kold krig er ved at tage form - Versailles-traktaten i 1919 var storslået i sammenligning med beslutningen om at udvide NATO.

Af Lotte Rørtoft-Madsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade
Det er den norske freds- og konfliktforsker Johan Galtung, der på denne vis sammenligner NATOs beslutning om at udvide militæralliancen mod øst med Versailles-traktaten efter første Verdenskrig, der som bekendt lagde kimen til også Anden Verdenskrig.
Tirsdag den 2. september 1997 var Galtung i København, hvor han forelæste på invitation fra Centret for Freds- og Konfliktforskning.
Her advarede han ikke blot mod NATO-udvidelsen, men også imod kun at se den i en europæisk sammenhæng. Det vil være "eurocentrisk", som han siger. Det skal snarere vurderes i lyset af hele "det euro-asiatiske hovedland" og udfra USAs doktriner om ekspansion i verden, siger han.
- USA har tabt to krige - Korea og Vietnam - og kunne ikke tåle at tabe den tredie, den kolde krig. Derfor har det været vigtigt at markere, hvem der vandt den kolde krig. Det gøres ikke altid ved at skyde, men ved at flytte tropperne helt ind i fjendens hjerter, og det er det man er ved at gøre, sagde Galtung. Han forudser, at "både en varm og en kold krig er ved at tage form".

Og Gud skabte USA for at skabe fred og orden i verden...
Den norske fredsforsker Johan Galtung ser pessimistisk på fremtiden, "især på grund af debatniveauet i Vesteuropa", som han siger. Godt nok er den kolde krig slut, men både en varm og en kold krig er ved at tage form. NATOs udvidelse mod øst er én af de udviklinger, der peger i den retning. - NATO-udvidelsen er ikke kun et spørgsmål om Europa og øst, men handler også om den islamiske verden, om Indien, Kina og Japan. Hele det euro-asiatiske hovedland indgår i rammerne omkring den, sagde han.
Galtungs udgangspunkt for at kritisere NATOs ekspansion mod øst ligger ét bestemt sted: i USA. Han peger her på en doktrin, som USA udarbejdede helt tilbage i 1943, altså midt under Anden Verdenskrig. Her udarbejdede den amerikanske generalstab (Joint chief of Staff) et dokument, der opererede med en tre-deling af verden:
1. Den del der er besat eller kontrolleret af USA.
2. Lande der er venligtsindede overfor USA.
3. Lande er der fjendtlige overfor eller irrelevante for USA.
Ifølge Galtung er det stort set en doktrin, som USA fortsat arbejder udfra. Den indebærer, at neutrale lande ikke er acceptable, men skal neutraliseres eller vindes over. Dét er efter Galtungs mening ét af målene med NATOs udvidelse: At skubbe den amerikanske dominans helt op til de yderste grænser, helt op til hvad han kalder den muslimske verden.
Derfor ser han også en sammenhæng mellem, at NATO udvider sig mod øst, mens USA udvider sine militære allianceforhold med Japan, således at japanske tropper nu "kan følge USA helt til Suez-kanalen". En form for inddæmning af det euroasiatiske hovedland, som han siger. For USA ser det som sin mission at "civilisere verden":
- USAs tidligere stabschef Colin Powell erklærede i en tale i Washington i 1995: "Gud skabte USA for at skabe fred og orden i verden". Det vil sige at USA har en mission i at civilisere verden.
Dét er NATO-udvidelsen et led i. Målet er at kontrollere Kina, Rusland og den muslimske verden, og i den sammenhæng er det uhyre vigtigt at neutralisere de neutrale lande. De må så at sige "konvertere til USA", som Galtung formulerer det.
I øjeblikket er USA og NATO i gang med at "flytte tropperne helt ind i fjendens hjerter" for at markere, hvem der vandt den kolde krig. I Østeuropa - altså i de ledende cirkler - er interessen for at komme ind i NATO egentlig ikke så stor, vurderer Galtung - det er til gengæld interessen for at komme ind i EU:
- Et gammelt ordsprog siger: "Hvis du vil ind i en klub, så forsøg at se ud som klubmedlemmerne." Det er det der er igang. Landene ved godt at de ikke kommer med i NATO her og nu - derfor køber de NATO-våben som adgangsbillet til EU. Galtung giver en række eksempler på, hvorledes NATO-våben i denne tid strømmer ind over Østeuropa. Selv Rumænien har på en våbenmesse afgivet store ordrer på amerikanske våben for at vise at de er interesserede i en tilnærmelse til NATO. Fredsforskeren går så vidt som til at konkludere, at "USA de facto bestemmer hvem der skal være EU-medlemmer via NATO".
- Versailles-traktaten i 1919 var storslået i sammenligning med beslutningen om at udvide NATO, siger Galtung, der mener, at USAs og NATOs Drang nach Osten vil få Rusland til "som modsvar at opbygge et alliancemønster med Iran og Kina og med tiden også Indien".


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand