Amsterdam

Det diskuteres nu i diverse partier om organisationer i Danmark, om vi ved den kommende folkeafstemning skal stemme ja eller nej til den nye Amsterdamtraktat.

Af Geert Grønnegaard - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1997


- se andre blade
For pacifister eller blot militærskeptiske vælgere kan der ikke være tvivl. Den nye traktat nærmest emmer af militarisme. WEU (Vesteuropæiske Union) her og der og alle vegne. WEU skal ifølge traktaten have både rådgivende og udøvende funktion. Man foreslår, at EU-diplomater indgår i rotationsordninger, så de får et par semestre med de kendte fællesmarkedsopgaver afløst af andre semestre i WEUs stabe og kommandocentre. Som et bilag er højtideligt trykt en alenlang liste over alle de planer, som WEU gradvis vil gennemføre for på alle niveauer i EU at få integreret det fælles forsvar.
I selve den ny hovedtraktat, grundloven eller hvad man vil kalde den, står ikke et ord om, at flere af EU-medlemmerne slet ikke er med i WEU og aldeles ikke ønsker at være det. Men der er altså en masse paragraffer om, hvordan dette WEU alligevel skal indgå og blive til et fælles forsvar.
Som et andet bilag står så disse underlige danske forbehold, ligesom det i gamle dage stod i mange danske love: Denne lov gælder ikke for Færøerne. Dér står rigtig nok, at Danmark ønsker at holde sig ude af WEU, men at man (ligesom i Edinburg) dog ikek vil blokere for, at de andre lande indgår tættere samarbejde om militære emner.
Pointen er, at i gamle dage, i 1972 og 1986, hvor vi før er blevet spurgt i en folkeafstemning, ikke behøvede at tænke på faren for militarisme i det europæiske samarbejde, fordi militær overhovedet var nævnt i traktaterne. Det er det nu. Man kalder det som sædvanlig alt muligt andet - forsvar, sikkerhed, fredsskabelse, etc. Og i de samme gamle dage kunne vi stadig i princippet nedlægge veto mod en beslutning, som var helt uspiselig for Danmark. Dét er det også slut med, hvis vi godkender Amsterdam. Vores ynkelige "forbehold" siger jo netop, at vi ikke vil lægge de andre hindringer i vejen.
Det er lidt i stil med, om man ville til at indføre indføre en europæisk henrettelsespolitik med faldhøjderne på guillotiner og tykkelse på galgereb under litra H-4. Danmark tager forbehold, men vil ikke lægge de andre lande hindringer i vejen.
Hvis vi mener, at det er vigtigt for Danmark at holde sig fri af europæisk ny-militarisme, er det altså pinedød nødvendigt at gøre noget stærkt.
Veto er et latinsk låneord, der betyder: Jeg forbyder.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand