Æres den, som æres bør

Aldrig Mere Krig har i et brev til bydelsrådet for Østerbro i København foreslået, at man renoverede "Classens Have" nær ved Classensgade, begge steder opkaldt efter Danmarkshistoriens største våbenhaj.

Af Geert Grønnegaard - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 1997


- se andre blade
Der står i denne have bl.a. en mindeobelisk, som blev rejst i 1942 på skurkens 150 års dødsdag og betalt af hans dødsbo. Obelisken bærer teksten:
Virksom i alle grene
af dansk gerning
gav han
til at danne
nyttige mennesker
til statens bedste
Generalmajor
Johan Frederik Classen
1725-1792
Stifter af
Det Classenske
Fideicommis
Vi foreslår her bydelsrådet, at man bytter obelisken ud med en skamstøtte med teksten:
Johan Frederik Classen
1725-1792
Bjergsom i alle former
for dansk forbrydelse
solgte han
kanoner til ven og fjende
endog til pirater
sin enorme formue
stjal han fra folket
Denne Classen var et
af Danmarkshistoriens
dummeste svin
- Og at man udplanter nogle forfærdelige grimme betonbunkere, som også blev placeret i haven i besættelsesårene. Vi har yderligere tilbudt kommunen at udføre dette arbejde som et non-profit tilbud for sagens skyld.
Bydelsrådet har meddelt os, at man nu vil tage forslaget til behandling i udvalgene for miljø og kultur og trafik. Eventuelt skal sagen videre til Københavns Borgerrepræsentation, fordi denne Classens Have overraskende nok har fået tildelt status som "bevaringsværdig".

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand