Politiken, ytringsfriheden - og NATOs trussel mod Rusland

Et dagblad kan naturligvis ikke bringe alle læserbreve og læserindlæg, som uopfordret tilsendes redaktionen.

Af Finn Held - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1 - 1997


- se andre blade
Jeg kommer ikke til at lide af paranoia, fordi jeg får læserbreve retur fra en avis - heller ikke når jeg har givet udtryk for synspunkter, som ikke er herskende på bjerget.
F.eks. på Politikens redaktion. På den anden side er jeg heller ikke så naiv og uvidende, at jeg på forhånd udelukker enhver form for ideologisk samarbejde mellem danske avisredaktioner og militære interesser.
Nogle gange forekommer det faktisk meget nærliggende og logisk at få et læserbrev tilbage, som vedrører militære emner. Det gælder f.eks. vedstående indlæg. Det blev sendt til Politikens redaktion 9. december 1996. Det kom retur med den sædvanlige bemærkning om overvældende stofmængde.
For en gangs skyld tror jeg ikke på det. Det er påviseligt både i militærets interesse og i overensstemmelse med en accepterende og tilfreds dansk offentlighed.
Derfor bør et indlæg som det her gengivne ikke offentliggøres.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand