Hvad skal det nytte

Forsvarsministeriet under socialdemokraten Hans Hækkerup har ansøgt Finansudvalget om bevilling af 77 mio. kr. til indkøb af nye hjemmeværnskuttere.

Af Holger Terp - 1997


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1 - 1997


- se andre blade
Hvad? Nye hjemmeværnskuttere. Værnet skal nok ud og fiske fjender.
Jeg synes, at forsvarsministeren og partierne, som har indgået forsvarsforliget fra 1993, skylder at forklare vælgerne, hvad den militære nytteværdi er af hjemmemværnskutterne?
Jeg vil gerne have svar på spørgsmålet om hjemmeværnskutternes nytteværdi fra forsvarsministeren, forsvarskommissionen, hjemmeværnet, finansministeren, udenrigsministeren, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Det radikale Venstre, Centrumdemokraterne, Dansk Folkeparti, Fremskridtspartiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
Hvad nytter hjemmeværnskutterne? Hvordan forbedres landets sikkerhedspolitiske situation og herunder det danske militære forsvar ved hjemmeværnskutternes anskaffelse og hvilken fjende er disse både rettet imod?
Når grinet over spørgsmålene har lagt sig, kan man undre sig over forsvarsministerens fremgangsmåde. Først indkøbes der militært materiel til den store guldmedalje. Lidt over 10 mia. kr. har man planlagt indkøb for i en femårig periode.
Dernæst nedsætter man en forsvarskommission, der skal vurdere, hvor og hvad fjenden er, med andre ord - man skal bare tage indkøbene til forsvaret til efterretning - ikke tage stilling til, om våbenanskaffelserne overhovedet er nødvendige. Samtidig med de militære våbenanskaffelser forarmes andre dele af det danske samfund. Vi lever med andre ord i et befæstet fattighus.
Jeg gad vide, hvilke andre ministerier der har den samme bevillingsprocedure. Først anskaffes materiellet, siden diskuteres det, om der overhovedet er behov for det, med mindre da, at forsvarskommissionen opgave blot er at fremkomme med en intellektuelt indpakket politisk apologi for våbenanskaffelserne? Hvilke andre ministerier og offentlige styrelsen anvender forsvarsministeriets fremgangsmåde ved indkøb, Mogens Lykketoft?
Hvis ikke ansøgningen til hjemmeværnet på de 77 mio. kr. trækkes tilbage som usaglig, så burde behandlingen af den i det mindste sættes i bero - udskydes - indtil forsvarskommissionen engang er færdig med sit arbejde. Det samme gælder for alle andre planlagte indkøb til forsvaret.
Jeg er sikker på, at de 77 mio. kr. forsvarsministeriet har ansøgt om til hjemmeværnet ville være mere fornuftigt anvendt inden for social- og sundhedssektoren eller inden for undervisningsområdet. Hvis de 77 mio. kr. i stedet for at blive anvendt til forældet militærudstyr, blev anvendt til at nedbringe ventelisterne på hospitalerne, ville det gavne en masse mennesker eller bare tænk på, hvor mange computere der kunne købes til landets elever for det beløb.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand