Uffe Ellemann og fredsbevægelsen

Uffe Ellemann-Jensen har skrevet en bog, som sviner fredsbevægelsen og det sikkerhedspolitiske flertal i folketinget til. Bogen "Din egen dag er kort" er en vigtig brik i højrefløjens komplot mod fredsbevægelsens.

Af Lars H. Nielsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1 - 1997


- se andre blade
Uffe Ellemann-Jensen, weekendavisens Ulrik Høy og en lang række andre høge i den borgerlige presse driver en hetz, som skal drive fredsbevægelsen væk fra sin berettigede plads i danmarkshistorien. Der er i høj grad brug for at gamle fredsaktivister vågner op til dåd og tager til genmæle, så vi ikke bliver skrevet ud af historien af høgenes polemiske penne.

Lasse Budtz syndebuk
Kampagnen mod Lasse Budtz (S) spiller en central rolle. Højrefløjens høgene har aldrig tilgivet Socialdemokratiets tidligere udenrigspolitiske ordfører, Lasse Budtz, at han gjorde et enormt benarbejdet og samlede det sikkerhedspolitiske flertal bestående af S-SF-R og vedtog 28 "fodnoter" i NATO fra 1982-86.
I begyndelsen af 80erne stod verden på randen af en atomkrig. Østblokken og NATO oprustede massivt med nye atomraketter. De danske fodnoter var højlydte danske protester mod flere atomraketter, atomprøvesprængninger og USAs stjernekrigsprogram. Befolkningens flertal stod bag Budtz og det sikkerhedspolitiske flertal. Det viste alle opinionsmålinger.
I Jyllands-Posten 27/10"indrømmer Uffe Ellemann-Jensen, at Vesten måske overvurderede Østeuropas og Sovjetunionens militære styrke.
Det skjuler Venstres formand i sin bog. Fredsbevægelserne krævede ensidige nedrustningsskridt i 80erne, fordi alle uafhænige analyser viste, at de to blokke havde oprustet til en uhørt "overkill" kapacitet. Begge parter havde våbensystemer til at udrydde modparten 30-40 gange. Derfor gav de ingen mening, når NATO, borgerlige politikere og store borgerlige aviser sammenlignede blokkenes styrke våbensystem for våbensystem - og krævede ligevægt på alle våbensystemer. Nok var nok. Østblokkens overvægt på landbaserede raketter blev rigeligt opvejet af NATOs mange atomubåde.
Vanviddet måtte stoppes. Det vedtog folketinget. Men Uffe Ellemann-Jensen viste tydelig foragt for et flertallet i folketinget.
Vi skruer tiden tilbage til december 1983. Uffe får en stor næse for en udtalelse på Sabro Kro:"Mit temperament har ofte været alvorligt på prøve, når jeg har skullet rejse til NATO-møder og latterliggøre Danmark med tåbelige og absurde sikkerhedspolitiske resolutioner, som Socialdemokratiet, de radikale og SF har fået vedtaget alene med det formål at genere regeringen.
Uffe Ellemanns udtalelse var udtryk for magtens arrogante foragt for befolkningens flertal, der er voldsomt oprørt over kaprustning mellem øst og vest. Danmark er vidne til de største fredsdemonstrationer i nyere tid på krav om fastfrysning af atomoprustningen, atomprøvestop, atomvåbenfrie zoner og nej til opstilling af 572 nye mellemdistanceraketter i Vesteuropa.

Fodnoterne
S-SF-R udgør et flertal i Folketinget. Partierne følger folkekravet og vedtager en stribe dagsordner, som placerer Danmark centralt i den internationale debat. Kravene er afbalancerede:"Idet folketinget opfordrer regeringen til:
- at arbejde for en løsning, der indebærer sådanne reduktioner af SS 20-raketterne, at de vestlige mellemdistanceraketter ikke opstilles og
- at støtte realistiske bestræbelser for etablering af atomvåbenfrie zoner, der omfatter begge sider af den skillelinje, der deler Europa. (8/2-1993). Uffe Ellemann-Jensens moral er så flosset, at han er stolt over at tilsidesætte demokratiske beslutninger!
Uffe Ellemann-Jensen dokumenterer sin foragt for demokratiet i sin bog "Din egen dag er kort". Så kom jeg ofte i den situation, at jeg undre samtaler med østlige kolleger eller i forbindelse med besøg i østlandene måtte snakke uden om de besværlige spørgsmål, mens jeg skulle vogte ryggen hjemadtil.
Uffes problem var, at de danske fodnoter drev en kile ind mellem medlemmerne af NATO. Det var så sandelig også meningen.
Fodnoterne udgjorde et realistisk program. De fleste af fodnotepunkterne er realiseret i dag.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1997 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand