Støt russiske fredskvinder

Støt de russiske fredskvinders demonstrationer for fred i Tjetjenien.

Af Susanne Arends Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
I midten af oktober fik jeg brev fra den russiske kvinde Zoya Volodina fra russisk Karelien, der skulle have været med til mødet i Nordiske Fredsnetværks møde i Skørping i august i år.
Hun var meget ked af, at hun havde været forhindret i at deltage, men håber at vi kan holde kontakt, så de også i Rusland kan vide, at de ikke er alene. På det Karelske Forskningscenter, hvor hun arbejder, støtter man mellemfolkeligt solidaritetsarbejde.
I øjeblikket arbejder de med et møde (demonstration?) i Petrozavodsk, Karelien, den 3. december som en protest mod krigen i Tjetjenien. Hun sendte et udklip med brevet. Det var på russisk, så det tog lidt tid, før jeg kunne få det oversat. Udklippet var en erklæring fra en gruppe kvinder, der protesterer imod krigen i Tjetjenien.
Erklæringen beskriver de sociale problemer i Rusland, hvor der dårligt er råd til brød til pensionisterne og alle de øvrige grupper, som ikke lige er med i toppen, men hvor man alligevel har råd til at bruge enorme midler til krigen i Tjetjenien. Erklæringen advarer ligeledes imod den store sult- og økologiske katastrofe, der kan blive resultatet af krigen i Tjetjenien. I øjeblikket ødelægges marker m.v. af militære køretøjer og af krigen i øvrigt.
Tjetjeniens store naturressourcer af olie og gas, der er en af årsagerne til krigen, kan blive til altødelæggende naturkatastrofer, hvis den ene eller den anden part i krigen begynder at udføre terrorisme imod naturgasledningerne, hvilket man er meget bange for i øjeblikket.
Erklæringen beder alle om at støtte arbejdet for at stoppe denne krig. Den beder endvidere om at støtte det tjetjenske folks ret til at afholde folkeafstemning om den tjetjenske republiks folkeretslige status (d.v.s. om den skal forblive en del af Rusland eller blive selvstændig).
Jeg medsender et udkast til en støtteerklæring, som I så kan sende videre til andre fredsorganisationer, hvis I synes, og bede dem om at skrive under og sende direkte til den nævnte adresse.
Kærlig hilsen
Susanne Arends
Rubjergvej 30, Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 06 85


Declaration of support
I support the work of all peace organizations in the former Republic of Sovjet, who struggle for peace in Chechnye.
I denounce the use of public funds for military purposes in Chechnya and anywhere.
I urge the parties of the war to stop fighting and start serious peace negotiations at once.
I acknowledge the right of any population to decide on its own nationality by a democratic referendum.
Name: ______________________________________
Signature: ___________________________________
Organization: ________________________________
Adress: _____________________________________ To: The Karelian Research Centre for Gender Studies
Att. Mrs. Zoya Volodina
Pushkinskaya st. 11
Petrozovodsk 185610
Karelia
Russia
Redaktionen opfordrer hermed læserne til at udfylde nedenstående erklæring, at klippe den ud og at sende den til Zoya Volodina på adressen nederst i erklæringen.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand