Hvor er fjenden?

Et forsøg på en trusselvurdering

Af Holger Terp - 1996


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
Der er i øjeblikket, set med en tidshorisont frem til den anden side af årtusindskiftet, ikke nogen troværdige militære og politiske trusler mod NATO og organisationens enkelte medlemslande. Det er ikke sandsynligt, at den tidligere Warshawapagt kan genskabes og det samme gælder for Sovjetunionen. Dertil er landene for politisk uenige.
Der er ikke nogen andre organisationer som kan stille en troværdig militær trussel mod NATO-landene. De arabiske lande er for uenige politisk og religiøst til det er sandsynligt, at de vil kunne sluttes sammen i et militært samarbejde. Og under alle omstændigheder kan de ikke mønstre en tilsvarende militær slagkraft. Landene i Afrika og Latin- og Sydamerika er også for politisk uenige til at være en militær trussel, og de har heller ikke en militær infrastruktur og politiske organisationer, hvori et militært samarbejde mod NATO vil være naturligt.
I Asien er det kun den kinesiske folkerepublik som udgør en militær og politisk trussel mod NATO, og her først og fremmest mod USA. Her gælder der dog det forbehold, at kineserne i øjeblikket ser mere ud til at være interesseret i at handle med ame
rikanerne, end de er interesseret i at rasle med sablen.
I Europa er der ikke nogen militær trusel mod NATO. De nordiske lande har et glimrende samarbejdsforum og EU sandsynliggør, at der ikke vil komme væbnede konflikter inden for dette område.
Tværtimod har europæerne en sikkerhedspolitisk samarbejdsorga-nisation OSCE, hvor det vil være naturligt at løse regionale konflikter inden det kommer til væbnede konflikter, såfremt konflikterne ikke kan løses i FN-systemet.
I samme takt som OSCE og FN bliver udbygget, mindsker det behovet for militære organisationer som NATO og WEU. Set i lyset af den nuværende mangel på militære trusler kan både NATO og NATO-samarbejdet derfor sættes på et vågeblus, sættes økonomisk stand by, indtil den sikkerhedspolitiske situation igen har ændret sig markant til det værre.
For at forbedre sikkerheden i Europa er det derfor nødvendigt at OSCE-samarbejdet udbygges og at alle planer om at udvide NATO med de østeuropæiske lande sættes i bero. Der er ganske enkelt ikke nogen militære begrundelser for udvidelsen af NATO. Derimod er der en masse grunde for at styrke det civile samarbejde i Europa i retning af øget respekt for menneskerettigheder og militærnægtelse.

Big Brother blev den lille.
En norsk parlamenterisk kommission udarbejdede den såkaldte „Lund-rapport", der skulle afdække om det norske efterretningstjeneste overtrådte sine beføjelser. Undervejs forsøgte samme efterretningstjeneste at finde belastende materiale om kommissionens medlemmer i Stasis arkiver. Affæren har nu tvunget både den norske justitsminister og chefen for det norske efterretningstjeneste til at forlade deres poster.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand